tablica ažurirana: 19.09.2017.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
21.9.2017. Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Europska komisija CEF Telecom – Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga *klik na link za više informacija *klik na link za više informacija https://tinyurl.com/yakl9thl
25.9.2017. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Natječaj za prijavu volonterskih inicijativa i inovativnih modela razvoja volonterstva i društvenog angažmana mladih za dodjelu nagrade "Otisak srca" u 2017. godini Osnovne i srednje škole Plaketa “Otisak srca” i do Kn 10.000,00 za provedbu nagrađene volonterske akcije. https://tinyurl.com/ybcqr2v2
29.9.2017. APPRRR Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017.g. – proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna)
– udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina)
Intenzitet potpore: do 80% https://tinyurl.com/y7n3uz9l
30.09.2017. ili do objave o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta jedinice lokalne samouprave Sufinanciranje Fonda iznosi do 80% učešća u opravdanim troškovima, a najviše do 40.000 kn https://tinyurl.com/gvywce5
1.10.2017. Europska poduzetnička mreža Hrvatske Otvoren javni poziv za procjenu i unapređenje inovativnog kapaciteta poduzeća Mala i srednja poduzeća  *klik na link za više informacija https://tinyurl.com/ydhundxv
1.10.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) KK.03.1.2.05; Otvoreni poziv Razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni parkovi, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori
Min:100.000,00HRK
Max:600.000,00HRK
Intenzitet potpore:85%
https://tinyurl.com/y9h27qx2
4.10.2017. Agencija za mobilnost i programe EU - Odsjek za Erasmus Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu Fakulteti, Fizičke osobe, Osnovne škole, Srednje škole, Privatne ustanove  obrazovanje i osposobljavanje 1.905,4 milijuna eura
-  mladi 209,1 milijuna eura
- Jean Monnet 10,8 milijuna eura
- sport 31,8 milijuna eura
http://tinyurl.com/jsfc7y9
10.10.2017. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG – BICRO Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) KK.03.1.2.02.0001  Poduzetničke potporne institucije (u daljnjem tekstu PPI): Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture http://reg.mingo.hr/pi/public/ *klik na link za više informacija
(upute za prijavitelje)
https://tinyurl.com/y8snogee
31.10.2017. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije  Javni poziv za dodjelu potpora sukladno Odluci o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini
 poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
u Zagrebačkoj županiji koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije, poduzetnici,
pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik šumoposjednika s prebivalištem na području Zagrebačke županije,
poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu, proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije i poduzetnici koji otkupljuju mlijeko na području
Žumberka i Općine Krašić te realiziraju projekt za koji traže potporu na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi 100.000,00 kuna.
https://tinyurl.com/zfeekvv
31.10.2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava  Općina Klinča Sela Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti u 2017. godini
Udruge Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Klinča Sela za 2017. godinu https://tinyurl.com/jd7pz23
10.11.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ Mala i srednja poduzeća  Najniži iznos potpore: 15.000,00 HRK
Najviši iznos potpore: 150.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
– do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,
– do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).
https://tinyurl.com/ybbb5frf
10.11.2017. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Znanje bez granica A – Sufinanciranje odlaska na međunarodne skupove Udruge *klik na link https://tinyurl.com/y7frobrg
10.11.2017. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Znanje bez granica B – Sufinanciranje dolaska međunarodnih stručnjaka u RH Udruge *klik na link https://tinyurl.com/yb3h5vp3
15.11.2017. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Zagrebačke županije
Javni poziv za prijavu dodjele potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. lovozakupnici  i koncesionari zajedničkih lovišta i državnih lovišta na području Zagrebačke županije, te  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji  koja imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije i  imaju proizvodnju za koju traže potporu na području Zagrebačke županije. Sredstva osigurna u Proračunu Zagrebačke županije u 2017.godini https://tinyurl.com/jf6j2xz
15.11.2017. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za dodjelu potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini - mjere I.A., I.B., IV.
Korisnici mjera pod točkama I.A. i I.B. ovog javnog poziva zadruge poljoprivrednih proizvođača i proizvođačke organizacije koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, a koje su nositelji/organizatori provedbe projekata, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom.
Korisnici mjere pod točkom IV. ovog javnog poziva su znanstvene ustanove, obrazovne ustanove, savjetodavne ustanove sa područja Republike Hrvatske i Hrvatska poljoprivredna agencija.
*klik na link za više informacija https://tinyurl.com/hhsqnw8
15.11.2017.  Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za dodjelu potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini - mjere I.1., I.3. i I.5. Korisnici mjera pod točkama I.1., I.3. i I.5. ovog Javnog poziva su udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge uzgajivača riba, udruge lovaca, udruge proizvođača tradicionalnih proizvoda, udruge za očuvanje tradicije i kulturne baštine, udruge za očuvanje bioraznolikosti, udruge šumoposjednika te LAG-ovi, koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, uključujući krovne udruge ili saveze (poljoprivrednih proizvođača, lovaca, ribolovaca) i LAG-ove koji nisu registrirani na području Zagrebačke županije, a imaju više od 5 članova sa područja Zagrebačke županije, svi registrirani na području Republike Hrvatske, a koje su nositelji/organizatori provedbe projekata, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovom Odlukom.
Korisnici mjere pod točkom I.5. ovog Javnog poziva su isključivo: krovne udruge ili savezi (poljoprivrednih proizvođača, lovaca, ribolovaca) registrirane na području Republike Hrvatske
*klik na link za više informacija https://tinyurl.com/ztghkg3
28.11.2017. Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)  CEF Telecom – Treći poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga *klik na link za više informacija *klik na link za više informacija https://tinyurl.com/ycuqa953
30.11.2017. Grad Samobor Javni poziv o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2017. godini *klik na link za više informacija Sredstva osigurna u Proračunu Grada Samobora u 2017.godini https://tinyurl.com/zxdznye
Do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu
Zagrebačke županije, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine
Stručna služba župana,Zagrebačka županija Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2017. godini Udruge i drugi prihvatljivi
prijavitelji  koji su programski usmjereni na rad u području kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja
Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna, do najviše 30.000,00 kuna https://tinyurl.com/ztehx72
1.12.2107. Zagrebačka županija Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2017. godini Subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12 i  56/13), obrti, trgovačka društva i profitne ustanove Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše:
- 7.500,00 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj,
- 25.000,00 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu. 
https://tinyurl.com/ya3sxjg3
1.12.2017. Zagrebačka županija Natječaj za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2017. godini Prijavu na Natječaj za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2017. godini mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice. *klik na link/upute za prijavitelje https://tinyurl.com/y7cr8jy5
1.12.2017. APPRRR 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala  Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
*klik na link za više informacija
https://tinyurl.com/y8t3hz9b
22.12.2017. APPRRR Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu – šumoposjednici;
– udruženja šumoposjednika/šumovlasnika;
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;
– jedinice lokalne samouprave.
Najniža vrijednost potpore: 10.000,00 EUR
Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 EUR
https://tinyurl.com/ydcllkl3
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2017. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata. 
Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom programu/projektu je 1.000.000,00 kn.
 Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirati će do 100% iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti programa/projekta.
https://tinyurl.com/zz8m6kr
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Javni poziv za sufinanciranje izrade Strategija razvoja pametnih gradova na području Zagrebačke županije u 2017. godini Gradovi s područja Zagrebačke županije koji imaju izrađenu ili ugovorenu izradu Strategije do dana podnošenja prijave na Javni poziv Ukupni iznos: 90.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednoj Strategiji odnosno jednom korisniku iznosi 45.000,00 kn.
Visina iznosa potpore za sufinanciranje izrade Strategije usklađivat će se sukladno indeksu razvijenosti:
JLS III.skupine razvijenosti (75-100%)-80% iznos potpore
JLS IV.skupine razvijenosti (100-125%)-60% iznos potpore.
https://tinyurl.com/gvpobko
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2017. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU

 Jedinice lokalne samouprave s područja Županije koje imaju do prijave na  javni poziv:
- završen dokument ili ugovoren/naručen dokument ili dokument u fazi izrade koji je sastavni dio projektne dokumentacije iz t. I. st. 2. ovog Javnog poziva

Ukupni iznos: 2.200.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom pojedinačnom dokumentu iz grupe (a) Projektne dokumentacije iznosi 70.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom skupnom dokumentu iz grupe (b) Projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom prijavitelju iznosi 280.000,00 kn


https://tinyurl.com/zsdhpwz
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Javi poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2017. godini
Jedinice lokalne samouprave s područja Županije i pravne osobe kojima je osnivač Županija, a koji su do prijave na Javni poziv prijavili projekt na objavljeni EU natječaj 
Ukupni iznos: 1.000.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa potpore po jednom prijavitelju iznosi 30.000,00 kn.
Visina iznosa potpore za Tehničku pomoć utvrđivat će se korisniku potpore sukladno indeksu razvijenosti prijavitelja na Javni poziv, odnosno jedinice lokalne samouprave na području Županije u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja na Javni poziv:
- JLS II. skupine razvijenosti (50-75%)    – 100% iznosa potpore,
- JLS III. skupine razvijenosti (75-100%)      80% iznosa potpore,
- JLS IV. skupine razvijenosti (100-125%)      60% iznosa potpore,
- Pravne osobe iz st. 1. ove točke Javnog poziva    100% iznosa potpore.
https://tinyurl.com/zyjoz9u
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za komunalnu i prometnu infrastrukturu Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu JLS s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekta komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada,vodoopskrbe,prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda Maksimalni iznos po pojedinačnom programu(projektu je 1.000.000,00 kn
Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može financirati do 100% iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti programa/projekta
https://tinyurl.com/hej8tdj
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene za 2017. godinu Ustanove osnovane od strane jednice lokalne samouprave Sredstva su osigurana u proračunu Zagrebačke županije https://tinyurl.com/z3ha5hh
 Vrijedi do iskorištenja sredstava , a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine Zagrebačka županija Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu  jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije  U Proračunu Zagrebačke županije za 2017. godinu planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje
programa/projekta koji imaju za cilj poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima.
https://tinyurl.com/jjl8vrq
Vrijedi do iskorištenja sredstava , a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje poticanja razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu gradovi i općine Zagrebačke županije, koji prijavljuju projekte izgradnje, rekonstrukcije i uređenja turističke infrastrukture na svom području Maksimalan iznos sredstava koje pojedini korisik (JLS) može ostvariti po pojedinom projektu u istoj financijskoj godini iznosi: do 100% iznosa vrijednosti projekata iz I. i II. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,
do 80% vrijednosti projekata iz III. skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS,
do 60% vrijednosti projekata iz IV: skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS,
do 50% vrijednosti projekata iz V. skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS, do najviše 250.000,00 kn
https://tinyurl.com/z4s7n52
 Otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1.12.2017. godine. Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv
za prijavu programa/projekata za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu
 gradovi i općine Zagrebačke županije

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti u istoj kalendarskoj godini iznosi: do 100% iznosa vrijednosti projekta za I. i II. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,
do 80% iznosa vrijednosti projekta za III. skupinu JSL prema indeksu razvijenosti JLS,
do 60% iznosa vrijednosti projekta za IV. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,                                                                    do 50% iznosa vrijednosti projekta za V. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS, do najviše 1.000.000 (milijun) kuna.
https://tinyurl.com/z5ybuz4
Do iskorištenja sredstava planiranih za 2017.
godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017. 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

*klik na link za više informacija
https://tinyurl.com/ksr8qs6
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti u 2017.godini Udruge iz područja društvenih djelatnosti Ukupni iznos: 370.000,00 kn https://tinyurl.com/hjb9rt7
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2017.godini Udruge u kulturi Ukupni iznos: 350.000,00 kuna https://tinyurl.com/h7f5ao9
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
Udruge Ukupni iznos: 50.000,00 kuna https://tinyurl.com/h78zd7h
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Podrška razvoju Centara kompetencija Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri  Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 785.977.500,00 HRK
Najniža vrijednost potpore: 7.485.500,00 HRK
Najviša vrijednost potpore:  112.282.500,00 HRK
https://tinyurl.com/m8lk7kd
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09 – poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/
– poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima
– udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 760.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.600.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100%
https://tinyurl.com/yc33gyp3
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija poslovanja MSP-ova Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici Ukupni iznos: 38.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.
https://tinyurl.com/mrouymh
31.12.2017. EU fondovi Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02) Mala i srednja poduzeća  Min:760.000,00 HRK
 Max:7.600.000,00 HRK
http://tinyurl.com/hdn954x
31.12.2017.  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Savezi i društva Bespovratno
- 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj
http://tinyurl.com/z6kexr6
01.02.2018. Ministarstvo turizma
Javni natječaj
za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga  u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017.
Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Ukupni iznos: 1.800.000,00 kn
 Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 150.000,00 kn.
https://tinyurl.com/ztk3yqa
31.3.2018. Fond europske pomoći za najpotrebnije Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.); Otvoreni poziv Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb5bgulh
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  Min:1.875.000,00 HRk
Max:30.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 85%
https://tinyurl.com/ya5asxaw
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave     Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/mgs8g2j
31.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
mikro i malo poduzeće:85%
srednje poduzeće: 65%
https://tinyurl.com/y7vvfckb
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju  Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici,  mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
 razvoja i fondova Europske unije
 
Priprema i provedba Integriranih
 razvojnih programa temeljenih
 na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
·  najniži iznos 500.000,00 kuna;
·  najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
·  najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
·  najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije  Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava  http://tinyurl.com/zghjfu4
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
 poduzetničkih zahtjeva za kredit
 kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
 konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
 profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
 skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
 poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
 samouprave,  Mala i srednja poduzeća, Udruge,  Zadruge,  Instituti, Fakulteti,
 Razvojne agencije,  Ustanove 
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja