menu

1. LAG Natječaj za TO 1.2.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti-OTVOREN

1. LAG Natječaj za TO 1.2.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti-OTVOREN

28.12.2020.

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavljuje prvi Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. ''Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma'' sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ a koji je sukladan TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

  • obrt

  • trgovačko društvo

  • zadruga

s područja LAG obuhvata kojeg čine:

općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik

gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 2. veljače 2021. , a najkasnije do 8.ožujka 2021. a sva pitanja mogu se postavljati do 1. ožujka 2021. isključivo na e-mail adresu LAG-a „SAVA“ (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr (u natavku teksta)

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.091.864,63 HRK., a visina potpore po nositelju projekta iznosi od  20.000 €-50.000,00 EUR-a, intenziteta potpore  do 70% (dodatno do 90% sukadladno tekstu Natječaja).

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativna radionica ukolik to dopuste epidemiološke mjere u fizičkom obliku, a u suprotonom u virtulnom obliku tj objaviti će se prezentacija.

Nakon održane radionice prezentacija s iste će biti objavljena na stranici www.lagsava.hr (u nastavku teksta).

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja..

 

OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU:

Korisnik mora u projektnom prijedlogu dokazati ostvarenje ciljeva iz LRS:

SC1 Razvoj konkurentne poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za prihvatljive troškove navedene u Prilog II. ovoga Natječaja. Maksimalni iznos troškova za sufinanciranje gospodarskih vozila i plovila u svrhu obavljanja djelatnosti naveden je u Prilogu VI. ovoga Natječaja.

 

TEKST NATJEČAJA I PRIPADAJUĆI OBRASCI I PRILOZI NALAZE SE NA SLJEDEĆIM POVEZNICAMA:

Tekst Natječaja _TO 1.2.1

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave

Obrazac C. – Poslovni plan (opisni dio)

Obrazac D. – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac E. –Izjava o nekažnjavanju

Obrazac F- Izjava o korišteim potporama

Obrazac G- Zaposlenici

 

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Posebna punomoć

Prilog IV. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog V- Uputa MGIOR

Prilog VI- Maksimalni iznosi troškova

Prilog VII-Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

VAŽNO!!

Mole se svi prijavitelji da kod popunjavanja plana nabave koriste tečaj od 31.12.2020. koji je bio 7.5519

DODATAK 1 Ugovora o EU tj popis proizvoda koji se nalaze na njemu te se njihova proizvodnja nemože financirati krz ovaj LAG Natječaj nalazi se OVDJE

 

PREZENTACIJA

18.1.2020.

Objavljena prezentacija s informacijama o Natjčaju. Prezentaciju možete preuzeti OVDJE

PITANJA I ODGOVORI

1. PITANJE

Poštovani dali u taj natječaj spada komora za cvijeće i dostavno vozilo. Hvala i lijep pozdrav.

ODGOVOR:

Poštovana, molim Vas da nam dostavite više podataka kako bi Vam mogli točno odgovoriti na pitanje, tj da provjerite u tekstu Natječaja i prilogu lista prihvatljivih troškova, a zatim nas kontaktirate ukoliko ćete imati još nejasnoća no napominjemo s više podataka kako bi znali točno odgovoriti. Molimo navedite tko bi bio prijavitelj, da li prijavitelj ima rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja te koju bi točno djelatnost razvijali.

S poštovanjem

 

2. PITANJE:

Poštovani!

Naša djelatnost po NKD-u je uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća voća.

Da li prema djelatnosti ispunjavamo uvjete za potporu za kupnju gospodarskog vozila (kombi hladnjače) ili poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme?

Da li to spada u Listu prihvatljivih troškova pod 3.3.?

Ako kupimo gospodarsko vozilo kombi sa hladnjačom to onda spada u sektor pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima?

Da li možemo dobiti 5 bodova na ulaganje koje ima pozitivan utjecaj na okoliš ako postojeći kombi hladnjaču koji je star i zagađuje okoliš zamijenimo sa novim koji manje zagađuje i štedi energiju?

S poštovanjem,

ODGOVOR:

Poštovani,

Natječajem je propisano :

''u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja ili izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se bavi djelatnošću za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, da se istom počeo baviti najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja te moraju biti navedeni zakonski i podzakonski propisi koji reguliraju područje te djelatnosti.

U sektoru usluga, mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja ili izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se bavi uslugom za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, da se istom počeo baviti najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja te moraju biti navedeni zakonski i podzakonski propise koji reguliraju područje te djelatnosti

Djelatnost iz stavka 7. ili 8. ove točke mora biti upisana u obrtni registra (obrt), sudski registar (trgovačko društvo i zadruga) te u Upisniku poljoprivrednika kao dopunska djelatnost (OPG) najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja.

Dakle sukladno Natječaju ukoliko niste upisali dopunsku djelatnost u OPG 90 dana prije Natječaja ili u slučaju Obrta ili trgovačkog društva ona nije upisana 90 dana prije u upisnik i niste se njome bavili, niste prihvatljivi prijavitelji na ovom Natječaju.

 

3. PITANJE:

Poštovani,

u tekstu Natječaja navedeno je da korisnik mora biti 90 dana prije objave Natječaja upisan u Upisnik dopunskih djelatnosti :

-da li se to odnosi i na financiranje prihvatljivih troškova po točkom 4 i 6 i da li je u tom smislu prihvatljivo Rješenje u Upisnik trgovaca voćem i povrćem,

-da li se to odnosi i na poljoprivrednike početnike, odnosno na poljoprivrednike koji do sada nisu ostvarivali prihode iz dopunskih djelatnosti

-da li je umjesto Upisnika dopunskih djelatnosti prihvatljivo Rješenje o registraciji objekata u poslovanju hranom pri Ministarstvu zdravlja

Iz teksta Natječaja proizlazi da su svi poljoprivrednici koji još nisu upisani u Upisnik dopunskih djelatnosti, a žele razvijati dopunske djelatnosti na svojim gospodarstvima ,neprihvatljivi korisnici, da ili ne?

 

ODGOVOR:

U Natječaju je navedeno: '' U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.'' Voće i povrće nalazi se na Prilogu I te navedeno rješenje nije prihvatljivo.

Rok od 90 dana odnosi se na sve prijavitelje.

U Natječaju je navedeno: ''

djelatnost iz stavka 7. ili 8. ove točke mora biti upisana u obrtni registra (obrt), sudski registar (trgovačko društvo i zadruga) te u Upisniku poljoprivrednika kao dopunska djelatnost (OPG) najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja ''. Ukoliko niste upisali dopunsku djelatnost 90 dana prije objave Natječaja, niste prihvatljivi prijavitelji.

4. PITANJE:

Poštovani,

voditelj sam hostela u Samoboru koji je registriran kao trgovačko društvo, imam namjeru širiti djelatnost i kupiti 4 camper vozila koje bi iznajmljivao gostima hostela i drugim subjektima.

Na tu ideju sam došao i izradio poslovni plan na bazi 4 campera na osnovu potrebe za smještajem u samoboru i okolici.

Naime, u normalna vremena prije covid krize u mom hostel i općenito u Samoboru se traži ležaj više nekih 30 tak vikenda tj. kada je u gradu bilo koja vrsta ozbiljnije manifestacije ( sportske,kulturne,zabavne) i ja bi ponudio campere kao dodatni smještaj u te dane.

Takodjer za ovu godinu imam dogovoreno 60 dana najma na filmu strane koprodukcije za 4 campera a u najavi je još projekata te vrste.

Hostel je takodjer u vlasništvu 3 putnička kombija koje renta na području Zagrebačke županije za razne tematske izlete i projekte i smatram da dosadašnje iskustvo i postignuto partnerstvo sa raznim poslovnim subjektima su logičan slijed kupnje campera :

-vinske, biciklističke, planinarske i moto ture

- organizaciju Erasmus projekata (prošle godine sam radio i sa Lag Sava jedan projekat)

- snimanje filmova i serija ( ove godine imam dogovoreno dvije serije koje će biti snimane u Zagrebu i okolici).

Isčitao sam vaš natječaj i nadam se da se uklapam u ovu vrstu poticaja jer kupnjom campera bi kreirao razne ture po okolici Samobora i cijele Hrvatske.

Ukupan iznos kupnje campera iznosi 800 000,00 kn i svaka kuna iz poticaja bi mi vrlo dobro došla.

Moje pitanje je da li se takva vrsta investicije uklapa u vaš natječaj TO 1.2.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.

Unaprijed hvala i čekam vaš odgovor,

 

ODGOVOR:

Poštovani,

Kako bi bili prihvatljivi prijavitelj Vaše trgovačko društvo mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu. Isto tako

u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim

zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja ili izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da se bavi djelatnošću za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, da se istom počeo baviti najmanje 90 dana prije dana objave ovog Natječaja te moraju biti navedeni zakonski i podzakonski propisi koji reguliraju područje te djelatnosti.

U Prilogu 2 navedeno je kako je u sektoru ruralnog turizma prihvatljivo sljedeće:

1.1

Izgradnja novih/rekonstrukcija postojećih objekata

1.1.1

- za pružanje turističkih usluga

1.1.2

- za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

1.2

Opremanje objekata

1.2.1

- za pružanje turističkih usluga

1.2.2

- za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka

1.3.

Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme

1.4

Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

 

 

 

 

 

5. PITANJE

Poštovani!

Molim Vas odgovor na pitanje:

Tvrtka je registrirana za proizvodnju sokova od voća i povrća.

Uložili bi u prešu za voće, mlin i pasterizator.

Da li to ispunjava uvjete za točku 4.2.1 - Opremanje objekata za preradu?

Hvala na odgovoru!

 

ODGOVOR:

U Natječaju je navedeno: U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Osim ovog potrebno je zadovoljiti i ostale uvjete propisane Natječajem kako bi projekt bio prihvatljiv.

 

6. PITANJE

Poštovani!

Kupili bismo traktor i poljoprivrednu mehanizaciju za obradu tla i za komunalne usluge.

Do sada smo radili usluge obrade tla i čišćenja snijega i registrirani smo za isto.

Da li to ispunjava uvjete za točku 3.3.?

Hvala na odgovoru!

 

ODGOVOR:

U Natječaju je navedeno:

'' usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: a. usluge u poljoprivrednim djelatnostima b. usluge u šumarskim djelatnostima c. usluge u veterinarskim djelatnostima d. usluge u društvenim djelatnostima e. intelektualne usluge''. Navedeno je i : Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) biti usklađen s ciljevima LRS. Cilj LRS s kojim projekt mora biti usklađen je: Razvoj konkurentne poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma. Kako bi projekt bio prihvatljiv potrebno je uz navedeno zadovoljiti i sve ostale uvjete Natječaja.

 

7. PITANJE

Poštovani!

Trgovačko društvo smo koje se bavi uzgojem voća (upisano u NKD-u) i kupili bi gospodarsko vozilo za prijevoz i izravnu prodaju naših proizvoda. 

Zadovoljavamo li na taj način prihvatljivi troška pod točkom 4.3.?

ODGOVOR:

U Natječaju je navedeno: '' U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovora, a marketing se mora odnositi na predmet prerade.'' Osim ovog uvjeta kako bi projekt bio prihvatljiv potrebno je zadovoljiti i ostale uvjete propisane Natječajem

 

8. PITANJE

Poštovani,

Šaljemo pitanje vezano za objavljen LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. „Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma“.

Pitanje se odnosi na prihvatljivost djelatnosti u predmetnom natječaju.

Dali je prihvatljivo kroz predmetni natječaj ulagati u postojeću valionicu pilića? OPG koji se bavi uzgojem peradi ima registriranu valionicu pilića u domaćinstvu od 2013. godine te ima valjano rješenje nadležne službe, no to nije upisano kao dopunska djelatnost na OPG-u jer prema važećim propisima to nije bilo potrebno.

OPG bi ulagao u proširenje kapaciteta valionice, nabavu nove opreme i vozila za prijevoz pilića i jaja.

Može li se uslužno valjanje pilića smatrati kao pružanje usluga u ruralnim područjima?

Srdačan pozdrav.

 

ODGOVOR:

Poštovani,

jedan od uvjeta koje je obavezno potrebno zadovoljit je da dopunska djelatnost bude upisana 90 dana prije objave Natječaja . Ukoliko dopunska djelatnost nije upisana, nije moguće podnijeti prijavu.

9. PITANJE

Poštovani,

Moja obitelj ima OPG za uzgoj i preradu lješnjaka, planiramo nabavku traktorskog priključka za skupljanje i komušanje lješnjaka, da li imamo pravo natjecati se za dobivanje sredstava za nabavku priključka?

Zapravo koje uvjete moramo zadovoljiti za prijavu na ntječaj?

U očekivanju odgovora lijepo Vas pozdravljam,

ODGOVOR:

Poštovana,

svi uvjeti koje morate zadovoljiti opisani su u tekstu Natječaja kojeg možete vidjeti na www.lagsava.hr.

Ono što je važno napomenuti je da je dopunska djelatnost u OPG-u trebala biti upisana minimalno 90 dana prije otvaranja LAG Natjčaja te kako je prerada prihvatljiva isključivo kada se finalni proizvod ne nalazi na Dodatku I Ugovora o EU

Upravo je objavljena i prezentacija, tako da Vas upučujem da pročitate i prezentaciju za natječaj OVDJE.

 

 

 

 

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward