menu

2. Natječaj za TO 1.1.1. LAG-a "SAVA" - ZATVOREN

2. Natječaj za TO 1.1.1. LAG-a

4. rujna 2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavljuje drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“.

Prihvatljivi prijavitelji su SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga s područja LAG obuhvata kojeg čine:

općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik

gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 21. rujna do 23. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 16. listopada 2020. isključivo na e-mail adresu LAG-a „SAVA“ (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.897.072,50 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.912,5 HRK, intenziteta potpore 100%.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativna radionica:

14.9. 2020. (ponedjeljak) u Brdovcu na adresi Trg dr. F.Tuđmana 1 (kino dvorana) s početkom u 17 sati.

Nakon održane radionice prezentacija s iste će biti objavljena na stranici www.lagsava.hr.

 

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU:

Korisnik mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe „SAVA“ te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno korisnik mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

• mikro ili malo poduzeće

• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti:

-SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga

 

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

TEKST NATJEČAJA I PRIPADAJUĆI OBRASCI I PRILOZI NALAZE SE NA SLJEDEĆIM POVEZNICAMA:

Tekst Natječaja _TO 1.1.1. LAG-a SAVA

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Poslovni plan (opisni – Word)

Obrazac B. – Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C. – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. – FADN - EVPG kalkulator

 

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. – Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog V. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a SAVA

 

VAŽNA OBAVIJEST

21.9.2020.

U prilogu IV. Pojašnjenje kriterija odabira, tekstualnom dijelu, navedeno je kako je za ostvarenje 5 bodova potrebno radno i iskustvo i završen tečaj dok je u Natječaju te u tablici na str.1 istog priloga navedeno ili radno iskustvo ili završen tečaj.

Obavještavamo sve prijavitelje kako je točno ono što je navedeno u tablici Natječaja na str. 14 te u tablici Priloga IV. na str. 1 tj. kako je za ostvarenje 5 bodova potrebno radno iskustvo od min. 2 godine ILI završen tečaj u trajanju od minimalno 120 sati.

Ispričavamo se radi propusta u pojašnjenju.

 

U tablici poslovnog plana, na listu 1. Akcijski i financijski plan, stupac J je sužen, stoga molimo prijavitelje da kod popunjavanja tablice prošite stupac J kako bi mogli upisati katastarsku česticu.  Prijavitelj koji navedeno ne učine, tražit će se dopuna.

 

PREZENTACIJA

Prezentacija s informativne radionice održane u Brdovcu 14.9.20200. nalazi se na sljedećoj poveznici: PREZENTACIJA

 

PITANJA I ODGOVORI

Pozdrav
Vidim ide mjera za 15000e
Zanima me samo jedno
Na sebe imam malo zemlje prijavljeno i nemam nista od zivotinja prijavljeno
A imam 5 krmaca 20odojaka i obradujem tuđu zemlju
Ekonomska velicina po ovom sta imam prijavljeno na poticaj mi je manja od 2000e
Dali se moze upisati u kalkulator i trenutno stanje zivotinja makar nisu uvedene na poticaj?
Dali radi netko od vas konzultantske usluge?

Poštovani,

Izračun ekonomske veličini vrši Ministarstvo poljoprivrede. Za ovaj Natječaj ne priznaju se promjene nastale u ARKOD-u/JRDŽ-u nakon 1.7.2020. 

Ukoliko su Vam životinje upisane u JRDŽ  neovisno o tome dobivate li za njih poticaj, moguće je da uđu u izračun,  no sve informacije pružit će Vam djelatnici Ministatstva. 

 

LAG-u je zabranjeno pružanje savjetodavnih usluga tako da ne pružamo konzultantske usluge.

Poštovani,

 

Trenutno mi je ekonomska veličina ispod 2 tisuće eura. Zanima me ako podignem ekonomsku veličinu gospodarstva do 21. rujna kada kreću prijave za natječaj, hoće li moja prijava biti adekvatna ili me neće uzeti u obzir pošto je natječaj objavljen prije par dana?

 

Unaprijed hvala na odgovoru,

Poštovani,

u tekstu natječaja navedeno je: Prilikom izrade Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.

Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 1.7.2020. godine.
Pčelari i ostali poljoprivrednici koji nisu imali do stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) obvezu upisa u Upisnik, da bi bili prihvatljivi na ovom natječaju moraju biti upisani u Upisnik u skladu s člankom 118. Zakona do dana podnošenja zahtjeva za
potporu, te su pri tome obvezni dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, odnosno imaju li ekonomske resurse do 1.7.2020.

 


Poštovani,

Zanima me dali je u ovom natječaju prihvatljivo ulaganje
kupovina strojeva za preradu voća i povrća?
(preše, mlinovi, sušare, kotlovi za pekmez itd...)

Unaprijed hvala

Poštovani,

 

u Natječaju je navedeno sljedeće:  Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima 2 godine radnog iskustva ili ovjeren završetak stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja

1 Pitanje:

dal mislite radno iskustvo na zaposlenost u bilo kojoj firmi ili poljoprivrednog smjera?

2 . Pitanje

kak mogu Kerestinec, Kalinovica, Žitarka bit u IV skupini , a prometno su dobro povezani,imaju javni prijevoz,komunalnu infrastrukuru ...

Poštovani,

 

u Prilogu IV Natječaja, pojašnjenju kriterija odabira navedeno je:

Kriterij odabira broj 2

1.     Da bi korisnik ostvario 15 bodova po navedenom kriteriju:

o   nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge mora imati dokaz (diplomu) o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja  ili

o   više od 5 godina radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu i završen stručni tečaj poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja koje dokazuje:

§  Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge osiguran, ili je bio osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju i

§  Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

 

2.     Da bi korisnik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju:

o   nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge mora imati dokaz (svjedodžbu) o završenoj srednjoj školi poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili

o   više od 3 godine radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu koje dokazuje:

§  Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge osiguran, ili je bio osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju i

§  Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

 

3.     Da bi korisnik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju:

o   nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge mora imati više od 2 godina radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu koje dokazuje:

§  Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge osiguran, ili je bio osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju i

§  Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

Dakle osim radnog iskustva u poljoprivredi, čije trajanje dokazuje potvrdom na kojoj mora biti navedeno kako je osiguranik bio osiguran kao poljoprivrednik, za dobivanje bodova potrebno je i stručno znanje koje se dokazuje gore navedenim ispravama. 

 

Kategorizcija naselja nastala je u suradnji s Općinama i Gradovima, članovima Skupštine i naposljetku cjelokupne zainteresirane javnosti. Nakon što je Lokalna razvojna strategija izrađena prolazila je proces javnog savjetovanja i kako se na navedenu kategorizaciju nitko nije žalio, ona je u  tom obliku unesena u Lokalnu razvojnu strategiju te se prema toj kategorizaciji poljoprivrednicima dodjeljuju bodovi. 

Pozdrav,

imam pitanja vezana za natječaj za “Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Zanima me jel mogu utrošiti sredstva u nekoliko različitih aktivnosti unutra OPG-a. Naime, trenutno imam posađeno 700 komada Haskapa i imam plan kupiti parcelu do i proširiti nasad. Tu bi utrošio veći dio novca, ostatak bi utrošio za kupnju frižidera, škrinja i ostale potrepštine za skladištenje i čuvanje plodova. Možda bi još dio utrošio na kupnju kosilice ili manjeg malčera. Jel to dozvoljenu staviti sve u poslovni plan i jel se može utrošiti novac na toliko puno stavaka? 

 

Unaprijed hvala na odgovoru.

 

Lp

Poštovani,

 

Sredstva možete utrošiti u sve što želite nabaviti unutar projekta a navdeno je na listi prihvatljivih troškova. Sve što ste naveli; kupnja zemljišta, nabava frižidera, škrinja i ostale opreme za skladištenje i čivanje plodovva do prodaje, kosilica i malčer, dozvoljeno je za kupovinu i moguće je nabaviti unutar ovog Natječaja.

pozdrav

 

hvala na prethodnom odgovoru

 

još imam jedno pitanje, ja sam nositelj OPG-a,nisam zaposlen na poljoprivredi,nemam poljoprivrednu školu,mlađi sam od 35 god,ekonomska veličina mi je ispod 8000E u 3 skupini smo po bodovima naselja,još uvijek mi fali 1 bod za prelaz praga za prijavu na natječaj. Zanima me sljedeće majka mi je član OPG-a ,bila je osigurana po poljoprivrednoj osnovi dok je bila nositelj , sada je u mirovini. Dal sa njezinim papirima iz mirovinskog ostvarujemo bodove po navenenim kriterijima? Hvala na posvećenom vremenu!

oštovani, ukoliko Vam je majka član OPG-a i bila je osigurana po osnovi poljoprivrede više od 2 godine, da bi ostvarili bodove potrebno je sljedeće: 

 

§  Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj/vlasnik ili član/zaposlenik SOPG, OPG-a, obrta, trgovačkog društva, zadruge osiguran, ili je bio osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju i

§  Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

 

 

U natječajnoj dokumentaciji, prilogu 1 navedeno je kako u tom slučaju trebate dostaviti i: 

 

Dodatno ukoliko se traže bodovi za člana ili zaposlenika:

- Dokaz članstva SOPG i OPG - rješenje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju o upisu u Upisnik poljoprivrednika

 

S poštovanjem,

Poštovani,

Nastavno na Vaš program "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", zanima nas da li je moguće financirati analizu tla ili konačnog proizvoda putem potpora?

Vidjeli smo da to nije izričito navedeno, ali laboratorijske analize (pogotovo tla) ulaze u „operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva“ koji je prihvatljiva aktivnost.

Hvala na informaciji i srdačan pozdrav,

Poštovana,

 

analiza tla prihvatljiva je ukoliko je povezana s projektom.

u prihvatljivim aktivnostima navedeno je: 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

Dakle ukoliko je analiza tla potrebna za provedbu projekta, primjerice projekt je podizanje trajnog nasada tada je prihvatljivo.

Analza konačnog proizvoda nije prihvatljiva sukladno listi prihvatljivih troškova.

Ujedno treba naglasisit da je potrebno obratiti pažnju kako se iste aktivnosti ne mogu financirati iz dva izvora,, obzirom da postoje IAKS mjere putem kojih se financira analiza tla.

Postovani, 

 

Saljem upit u vezi natjecaja za mlade poljoprivrednike; mogu li ja s obrtom koji je otvoren prije par dana biti kandidat za  taj natjecaj? Naime zadovoljam sve ostale zahtjeve odnosno ekonomsku velicinu..

 

Hvala unaprijed

Navedeno je prihvatljivo uz poštivanje svih ostalih odredbi pravilnika i natječaja. Važno je napomenuti da prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 1.7.2020. godine
Dobar dan,

Zanima me koji su potrebni papiri za ovu mjeru i za što se    mogu iskoristiti ova sredstva?

                             Zahvaljujem, 

Poštovani,

sva potrebna dokumentacija navedena je u Prilogu I natječaja, a sve prihvatljive aktivnosti navedene su u tekstu Natječaja na str. 12. sve je objavljeno na : http://www.lagsava.hr/t/2-natjecaj-za-to-1-1-1-lag-a-sava-otvoren/39250

 

Molimo Vas da prije postavljanja pitanja detaljno proučite objavljen Natječaj, sve obrasce i dokumentaciju te pročitate prethodno postavljena pitanja i dane odgovore.

Poštovani!

 

Vlasnik sam malog opg-a iz Strmca kod Svete Nedelje i bavim se uzgojem povrća pa bi htio iskoristiti natječaj da obnovim mehanizaciju nabavkom motokultivatora i priključaka za rad u vrijednosti od oko 16000kn.

Zanima me koji su uvijeti da bi uopće mogao konkurirati i ako može malo više informacija vezano za natječaj.

Poštovani,

 

na http://www.lagsava.hr/t/2-natjecaj-za-to-1-1-1-lag-a-sava-otvoren/39250 objavljen je natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom. Molim Vas da pročitate Natječaj te proučite dokumentaciju. Što se tiće Vašeg pitanja za kupovinu motokultivatora i priključaka u vrijednosti 16.000 kn, ukoliko nije tipfeler tada takav projekt nije prihvatljiv. Kako bi projekt bio prihvatljiv ulaganje mora biti minimalno 15.000 EUR-a.

S poštovanjem,

Mogu li se prijaviti na NAtječaj LAG-a ako sam završio projekt za 15.000 EUR-a na Mjeri 6.3.1. Nažalost, potporu od 15.000 EUR-a za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava možete ostvariti samo jednom u ovom programskom razdoblju, neovisno o tome da li je na nacionalnoj razini na Mjeri 6.3.1. ili na razini LAG-a, konkretno kod nas na TO 1.1.1. Ukoliko ste ostvarili ovu potporu od 15.000 EUR-a niste prihvatljiivi za prijavu na ovaj Natječaj.
Poštovani,
molim vas vezano za natječaj tip operacije 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava dali se moj OPG može prijaviti na natječaj pošto radimo od 2004 godine i spadamo u veću skupinu prema izračunu FADN-EVPG kalkulatoru, ali smo i dalje spremni se razvijati i uredno radimo poljoprivredu kao primarnu i osnovnu djelatnost.?
Poštovana, nažalost niste prihvatljivi prijavitelji ukoliko je Vaša ekonomska veličina iznad 7.999,00 EUR-a neovisno o vrti poljoprivredne proizvodnje kojom se bavite.
Postovani, zanima me samo da li se može preko ove mjere kupiti pčelarski kontejner i prikolica za prijevoz istog. Poštovani  kupnja prikolice je prihvatljiva, uz poštivanje svih drugih odredbi pravilnika i natječaja, isto tako  prihvatljiva je kupnja poljoprivredne opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje što uključuje i ulaganje u sektor pčelarstva odnosno kupnju kontejnera za košnice (isključujući kupnju vozila).
Poštovani, 

Nositelj OPG- a je moja majka koja je starije dobi. Trenutno imamo 23 boda a ja sam član pa me zanima postoji li mogućnost da ja budem nositelj projekta ? Bi li na taj način bili prihvatljivi korisnik? Ili ako se obavezujemo da ću u slučaju odobrenja projekta prebaciti OPG na sebe?

Poštovani,

Nositelj OPG-a je ujedno i nositelj projekta tako da je u ovom Natječaju moguće dobiti bodove samo za nositelja OPG-a, ne i za članove u okviru ovog kriterija bodovanja. U slučaju da sada prebacite OPG s majke na sebe kako bi ostvarili veći broj bodova, isto se smatra umjetno stvaranim uvietima te nije dopušteno. 

Pozdrav,

 

Dali se vino i prerada grozda/masulja smatra kao primarni proizvod ?

 

Sukladno natjecaju clanka 1.2 - Pojmovi i kratice :

 

»Primarna poljoprivredna proizvodnja« je proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva te proizvoda prvog stupnja njihove prerade, bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

 

Stoga, dali se prerada grozda, odnosno oprema za doradu masulja kao npr. rashladni sistem za kontroliranu fermentaciju i kontrolirane temperaturne uvjete cuvanja vina spada u skupinu primarne poljoprivredne proizvodnje ?

 

Na prezentaciji koja je bila odrzana 14.9.2020 je receno je da je vino primarni proizvod. Molim Vas samo za potvrdu kako nebih doslo do nejasnoca.

 

LP

Poštovani,

  1. je propisano kako je prihvatljivo sljedeće: 1. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

U prilogu 2 Natječaja kod navedenih proizvoda koji nastaju preradom grožđa u poglavlju 22 navedeno je: Poglavlje 22.04 Mošt od grožđa, u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola 22.05 Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa čija je fermentacija zaustavljena dodatkom alkohola 22.07 Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)

Poštovani, 

Vezano za natječaj LAG-a 1.1.1. zanima me sljedeće: 
Kod izračuna ekonomske veličine, sva gospodarstvu koja su prošla kroz izjednačavanje s novim zakonom imaju unaprijed izračunatu ekonomsku veličinu gospodarstva koja se može preuzeti na Agronetu i kao takva predstavlja valjan dokument za natječaj. 

Mora li se posebno još ići podići ekonomska veličina gospodarstva i od nadležnog tijela za to ili je ova gore navedena potvrda dovoljna? 

 

U natječaju je navedeno da ekonomska veličina gospodarstva predstavlja resurse gospodarstva do 1.07.2020 što znači da se ona računa prema ovogodišnjoj prijavi Zahtjeva za potporu? 

Unaprijed hvala!

Poštovani,

 

potvrdu Vam izdaje Ministarstvo poljoprivrede tj. bivša Savjetodavna služba. Na tom dokumentu biti će navedeno da je za Natječaj LAG-a a kolege će Vam ekonomsku veličinu izračunati sukladno uputama tj. u obzir ne će uzeti promjene nastale u ARKOD-u i JRDŽ-u nastale nakon 1.7.2020. godine.

Dakle ekonomska veličina isprintana iz Vašeg sustava ne predstavlja valjani dokument za prijavu na Natječaj.

 

S poštovanjem,

Poštovani, 

Molim odgovor na pitanja vezano za kriterij odabira 4: 

Ukoliko je korisnik upisan u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te se aktivnosti odnose na nabavu mehanizacije za obradu iste ali dijelom i na podizanje novog nasada (koji dakle još ne postoji i ne može biti u upisniku e.p.) da li korisnik za takav projekt može ostvariti bodove po ovom kriteriju, budući da u pojašnjenju stoji:  "Da bi korisnik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju aktivnosti iz poslovnog plana moraju se odnositi na ekološku poljoprivredu" bez navoda da se sve aktivnosti moraju odnositi na isto? .

  Nadalje, u Prilogu 1. pod br. 11. navedena  je dokumentacija "Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i/ili posljednju Potvrdnicu (certifikat) kontrolnog tijela". 

Da li je dovoljno dostaviti presliku navedenog?

Unaprijed hvala na brzom odgovoru, 

Poštovana, 

korisnik ostvaruje bodove za ekološku poljoprivredu za navedene aktivnosti. 

Ukoliko korisnik dostavlja kopiju molimo Vas da sukladno uputi na početku tablice u Prilogu 1, ista bude ovjerena od strne javnog bilježnika.

Poštovani,

Ljubazno Vas molim da mi razjasnite broj bodova koji po pravilima Natječaja za TO 1.1.1. LAG-a SAVA" mogu ostvariti.

Naime, ja sam direktorica u trgovačkom društvu (d.o.o.) koje je registrirano za poljoprivredu i usluge. Društvo je osnovano 16.08.2018. godine te je odmah potom upisano i u Upisnik poljoprivrednih godpodarstava. Iste godine sam i završila prekvalifikaciju i srednjoškolsko obrazovanje za poljoprivrednog tehničara. Ali, to nije jedino iskustvo koje imam u poljoprivredi. Moj suprug ima poljoprivredno gospodarstvo čiji sam član od 2003. godine, a i sama sam bila zaposlenik suprogovog OPG-a od 01.06.2011. do 15.08.2019.

Iz svega navedenog, zanima me mogu li ja ostavriti maksimalan broj bodova u kategoriji natječaja vezanoj za iskustvo i naobrazbu?

Molim Vas, također, da me uputite gdje točno na Vašoj stranici možemo vidjeti odgovore na postavljena pitanja.

Unaprijed zahvaljujem,

S poštovanjem,

Poštovana,

odgovore na pitanja možete pronaći na http://www.lagsava.hr/t/2-natjecaj-za-to-1-1-1-lag-a-sava-otvoren/39250.

Ukoliko imate više od 5 godina radnog iskustva kao poljoprivrednik što je vidljivo iz potvrde HZMO-a, te završenu srednju školu priznat će Vam se maksimalan broj bodova. 

Srdačan pozdrav

3.11.2020.

5. LAG Natječaj za male poljoprivrednike zatvoren je 23.10.2020. godine. Do današnjeg dana (3.studenog) u LAG je pristiglo 48 prijava. Inicijalna rang lista izrađena je sukladno bodovima koje su si prijavitelji samostalno dodijelili te prema vremenu slanja prijave. Analitičari kreću s obradom pristiglih zahtjeva sukadlno inicijalnoj rang listi te će se nakon završene Analize 1 objaviti privremena rang lista. Za slučaj da u LAG u narednim danima pristigne još prijava (radi sporosti pošte), inicijalna lista će se revidirati.

2.12.2020.

Uslijed trenutne epidemiološke situacije u vezi pandemije virusa Covid-19 te sukladno uputama dobivenima putem maila od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG "SAVA" može slati Zahtjeve za dopunu/obrazloženje/ispravak (Zahtjev za D/O/I) prema korisnicima prijavljenima na 5. LAG Natječaj putem elektroničke pošte uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku. Korisnici će imati 5 radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za D/O/I da sve zatraženo vrate putem elektroničke pošte na e-mail adresu LAG-a "SAVA" info@lagsava.hr.

23.12.2020.

IZMJENA NATJEČAJA

LAG Natječaj za TO 1.1.1: ''Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava'' potrebno je izmijeniti obzirom da je otkrivena omaška kod navođenja ukupno raspoloživih sredstava. U Natječaj je omaškom unesen iznos iz LRS umjesto iznosa koji se dobije izračunom broja potpora puta iznos potpore koristeći tečaj iz prošlog mjeseca sukladno uputama u nacrtu Natječaja. Natječaj se mijenja na način da se na str. 3 kao iznos navede 1.806.600,00 što je iznos kojim se omogućuje dodjela 16 potpora.

IZMJENJENI NATJEČAJ

PRIVREMENA RANG LISTA

Nakon provedene Analize 1 i Analize 2 projekata pristglih na LAG Natječaj Upravni odbor na svojoj sjednici koja je održana u elektronskom obliku a zaklučena 23.12.2020. donio je Odluke o Administrativnoj kontroli, Odluke o odbijanju te Obavijesti o odbacivanju prijava radi nedovoljno sredstava.

Unatoč tome što je LAG raspolagao s dovoljno sredstava za 16 projekata u Analizu su, sukladno Pravilniku o odabiru Projekata, ušla 24 projekta sukladno bodovima koje su si korisnici sami dodjelili (24 projekta s najviše bodova). Nakon provedenih analiza koje su  uključivale i provjeru dodjeljenih bodova, izrađena je privremena rang lista te su sukladno rezultatima analize dodjeljene Odluke. Konačna rang lista objavit će se nakon prvomočnosti svih izdanih Odluka. Odluke su na adrese svih prijavitelja poslane 23.12.2020.

RANG LISTA

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward