menu

LAG Natječaj TO 1.1.1.- ZATVOREN

LAG Natječaj TO 1.1.1.- ZATVOREN

21. ožujka 2018.

OBJAVLJEN NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ 2014.-2020.“ u ukupnom iznosu od 1.116.780 HRK.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održat će se informativne radionice prema sljedećem rasporedu:

22.3.(četvrtak) u Zaprešiću na adresi Zelengaj 15 (velika dvorana) u 17 sati

23.3.(petak) u Pušći na adresi Kumrovečka 107/I (mala dvorana, vijećnica) u 17 sati

26.3.(ponedjeljak) u Stupniku na adresi Gornjostupnička 33(vijećnica) u 17 sati

27.3. (utorak) u Jastrebarskom na adresi Tadije Smičiklasa 3 (udruženje obrtnika, učionica) u 17:30 sati

28.3. (srijeda) u Dubravici na adresi P.Štoosa 3 (vijećnica) u 18 sati

3.4. (utorak) u Samoboru na adresi Trg kralja Tomislava 5/1 (vijećnica) u 17 sati

4.4. (srijeda) u Klinča Selima na adresi Kolodvorska 4 (Društveni dom Klinča Sela-mala dvorana) u 18 sati

4.4. (srijeda) u Mariji Gorici na adresi Gorička 18/a (Vijećnica) u 17:00 sati

5.4. (četvrtak) u Brdovecu na adresi Trg dr. F.Tuđmana 1 (kino dvorana) u 17 sati

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 6. travnja do 8. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 29.travnja isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

Osnovne informacije o natječaju:

Iznos potpore po korisniku je 111.678,00 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe „SAVA“ te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

• mikro ili malo poduzeće

• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

b. obrt

c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

d. zadruga.

 

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

1.kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2.kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3.kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4.kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5.podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6.uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7.građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8.stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9.operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na linku:

NATJEČAJ TO 1.1.1 LAG SAVA -rar datoteka

NATJEČAJ TO 1.1.1 LAG SAVA -zip datoteka

 

ISPRAVCI

23.3.2018.

Otkrili smo tipfeler u članku 16. Priloga V. Pravilnika o odabiru projekata na natječaju LAG-a SAVA. Riječ ''Moslavina'' zamijenjena je riječju ''SAVA''.

Ispravljena verzija priloga V. objavljena je u DOKUMENTIMA

25.3.2018.

Otkrili smo tipfeler u ponašnjenju kriterija odabita br.2 u Prilogu IV. Natječaja. Prilikom pojašnjenja kriterija za ostvarivanje 5 bodova navedeno je kako je potrebno dostaviti potvrdu HZMO-a i potvrdu o završenom stručnom tečaju. Isto se ispravlja sukladno kriteijima iz tablice te tekst sada glasi:

Nositelj ili član OPG-ima mora imati više od 2 godina radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu koje dokazuje:

Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj ili član OPG-a osiguran, ili je bio osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju ili

Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

Ispravljena verzija priloga IV. objavljena je u DOKUMENTIMA

PITANJA I ODGOVORI:

 

Redni broj PITANJE ODGOVOR
1.

23.3.2018.

Poštovani,

Šaljem Vam upit u vezi klasifikacije naselja, možete li mi reći u koju
 skupinu spadaju naselja Općine Brdovec?

Unaprijed hvala na odgvoru,

Srdaćan pozdrav

23.3.2018.
Poštovani,

klasifikaciju naselja možete pronaći u Prilogu IV. Pojašenjenje kriterija odabira.

Naselja Općine Brdovec svrstana su na sljedeći način:

II Kategorija: Brdovec i Prigorje Brdovečko

III Kategorija: Zdenci Brdovečki, Danji Laduč, Gornji Laduč, Šenkovec, Prudnice, Drenje Brdovečko, Javorje, Ključ Brdovečki, Harmica

IV Kategorija: Vukovo Selo, Savski Marof

2.

25.3.2018.

Poštovani, Imam pitanje vezano za kriterij odabira 2 iz tekućeg natječaja LAG-a SAVA
 za mala poljoprivredna gospodarstva: Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član
 obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima 2 godine radnog iskustva ili ovjeren završetak
 stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja.

U pojašnjenju kriterija stoji da mora biti ili je bio na HZMO-u prijavljen kao poljoprivrednik 2
godine i mora imati završen strukovni tečaj u trajanju od 120 sati. Da li to znači da se samo
članstvo ili nositeljstvo u OPG-u bez plaćanja socijalnih doprinosa s osnove poljoprivrede ne
 priznaje dokaz radnog iskustva ? Također da li to znači da se stručni tečajevi
 osposobljavanja poljoprivrednika koje provodi Savjetodavna služba ne priznaju jer
traju kraće od 120 sati?

25.3.2018.

Poštovana, vezano uz kriterij broj 2. kako bi prijavitelj ostvario bodove po navedenom kriteriju, potrebno je priložiti potvrdu s HZMO-a iz koje je vidljivo da nositelj ili član trenutno osiguran, ili je bio osiguran, po poljoprivrednoj osnovi. Bodovi se ustvaruju i ukoliko nositelj ili član ima završen stručni tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati.
25.3.2018. objavljen je ispravak obzirom da se u pojašnjenju potkrato tipfeler. Ispravak možete skinuti u DOKUMENTIMA
Sukladno navedenom, nositelj ili član koji ne plaća (i nikad nije plaćao) doprinose po poljoprivrednoj osnovi, ne može ostvariti bodove po ovom kriteriju.
Stručni tečajevi koji se priznaju unutar ovog natječaja, su oni koji traju više od 120 sati, neovisno o tome da li su upisani u radnu knjigu te tko ih je provodio i izdao potvrdu o uspješnom završetku programa.

3

4.4.2018.

Poštovani, zanima me da li imam pravo aplicirati na potporu 1.1.1. za koju će se
danas u Mariji Gorici održati radionica jer sam u realizaciji mjere 6.3.1.

4.4.2018.

Nositelju projekta za tip operacije TO 1.1.1 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu Operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja, može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa  bilo po osnovi LAG Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1. Tako da obzirom da ste u provedbi TO 6.3.1. na istu se mjeru, bilo na nacionalnoj ili LAG razini u tijeku ovog programskog razdoblja više ne možete javiti.

4

4.4.2018.

Molim Vas da nam provjerite informaciju u vezi potvrde o plaćenim doprinosima.

Firma je osnovana na NKD-u kao trgovina voćem i povrćem, a zadnjih godinu dana
je NKD promijenjen na uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća.

Da li to prolazi?

4.4.2018.

U prilogu IV Natječaja navedeno je: kako bi nositelj ostvario bodove prema kriteriju broj 2 (za obrte, društva i zadruge) potrebno je dostaviti potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj ili član osiguran sukladno propisima o mirovinskom osiguranju. U ovom slučaju gledat će se od kada ste kao poslovni subjekt upisani u upisnik poljoprivrednih proizvođa te će se u obzir uzeti vrijeme plaćanja doprinosa nakon upisa u upisnik. 

5

5.4.2018.

Majka je clan opg, i placala si je poljoprivredni staz od 1989 do 1995 godine. Vrijedi li to
za priznavanje staza, mada nije bilo unutar OPGa?

5.4.2018.

U prilogu IV Natječaja navedeno je: kako bi nositelj ostvario bodove prema kriteriju broj 2 potrebno je dostaviti potvrdu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj ili član osiguran ili je bio osiguran po osnovi poljoprivrede. U Vašem slučaju godine staža člana OPG-a će se bodovati sukladno Natječaju.

6.

5.4.2018.

Poštovani,

 

prijavio bi se na natječaj 1.1.1.Imam pitanje vezano za kriterij odabira broj 5 tj. područje u
kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana, a sve u svrhu dobivanja što većeg broja
bodova na natječaju. Naime, klasifikacija područja se svrstava u 4 kategorije, od kojih
kategorija 1 nosi 2 boda, kategorija 2 - 4 boda, kategorija 3 - 6 bodova i kategorija
 4 - 8 bodova. Prvotni plan aplikacije na ovaj natječaj je uložiti u regeneraciju vinograda
tj. izvršiti krčenje postojećeg i sadnja novoga sortama sa većom dodanom vrijednošću.
Iznos ulaganja je cca 80.000,00 Kn. Katastarska čestica se nalazi u nalazi u području iz 3. kategorije, što znači da bi prema navedenom dobio 6 bodova u natječaju. Plan mi je također aplicirati i traktor čija je vrijednost cca 150.000 Kn. Moje prebivalište kao nosioca OPG-a je u katastarskoj općini iz kategorije 1. Pošto sam u tekstu natječaja shvatio da se traktor kao objekt ne može prijaviti na mjesto čestice gdje se nalazi vinograd nego samo na adresi prebivališta, u tome slučaju bi dobio samo 2 boda čime su mi šanse za prolaz na natječaju smanjene.

Moje pitanje je stoga, kakvo pravilo vrijedi tj. koliko bodova dobivam na natječaju ako osnovno ulaganje (sadnja vinograda) vršim na području iz kategorije 3, a paralelno i vršim kupnju traktora kojega bi trebao prijaviti u području iz kategorije 1.

 

5.4.2018.

U Prilogu IV Natječaja, u pojašnjenjima kriterija odabira 5 navedeno je: 

Kada je u poslovnom planu navedeno više lokacija/područja u kojima se provode aktivnosti iz poslovnog plana, nositelj projekta tada ostvaruje bodove sukladno kategoriji naselja u kojem ima prebivalište. U slučaju ulaganja u jedno naselje koje je različito od prebivališta, nositelj projekta bodove ostvaruje sukladno kategoriji naselja u kojem se provodi ulaganje.

Ukoliko se odlučite na navedene aktivnosti koje se provode u različitim naseljima, ostvarujete bodove sukladno naslju u kojem imate prebivalište. 

7.

10.4.2018.

1. Što se upisuje u bilancu za OPG koji je u sustavu PDV-a odnosno koji obavljaju samostalnu djelatnost i utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i izdataka?

 

2. da li je ovo dobro popunjeno?

 


 


 

Hvala

10.4.2018.

1. Obveznici poreza na dohodak koji vode Knjigu primitaka i izdataka i Popis dugotrajne imovine upisuju  iznos iz popisa dugotrajne imovine na 31.12.2017.

2. Sukladno Pravilniku za odabir projekata na natječajima LAG-a SAVA (Prilog V), članka 11:

'' Tijekom otvorenog LAG natječaja, LAG administratori/ce mogu pomoći u pripremi projekata u vidu edukacija, treninga ili savjetovanja, ali je zabranjeno pisanje projekata, pripremanje natječajne dokumentacije i obrazaca za projekte koji se planiraju prijaviti na LAG natječaj.  U interesu jednakog tretmana, ne mogu davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.''

 

 

8.

23.4.2018.

Postovana!

Prijavila bih se na natjecaj, ali nisam jos prepisala konje, pa mi opg nema vrijednost za natjecaj. Iako smo dogovorili konje jos prosle godine, zbog puno obaveza i spasavanja jedne kobile sa zdrebetom, nisam stigla napraviti prijepis...

Sto mi je ciniti?

Hvala unaprijed.

23.4.2018.

Poštovana,

prilikom izračuna ekonomske veličine gospodarstva za prijavu na Natječaj LAG-a TO 1.1.1 za mala poljoprivredna gospodarstva, Savjetodavna služba ne će uzeti u obzir promjene u Arkod-u i JRDŽ-u nastale nakon 28. veljače. Ukoliko ne zadovoljavate uvijet da je Vaša ekonomska veličine od 2.000-7.999 EUR-a, niste prihvatljivi prijavitelj. No u indikativnom planu raspisivanja Natječaja na nacionalnoj razini, Natječaj za TO 6.3.1. najavljen je za lipanj, stoga se možete pripremiti za prijavu na nacionalnoj razini.

 

9.

23.4.2018.

Poštovani,

molim Vas pojašnjenje.

U Prilogu 1 DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE 1.1.1. navedena je dokumentacija i napomena da preslike moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika.

Pa Vas molim informaciju dali je potrebno ovjeriti sljedeće dokumente:

- obrazac evidencije o prodaji poljoprivrednih proizvoda

- presliku diplome o završenom diplomskom studiju 

Unaprijed Vam se zahvaljujem.

23.4.2018.

Poštovani navedene dokumente nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. U slučaju nejasnoća, putem dopune, tražit ćemo Vas originalne dokumente na uvid.

10.

27.4.2018.

Postovani, 

Imam pitanje vezano uz kriterij br. 2. 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ima radnog iskustva u poljoprivredi vise od 26 godina, ali nema zavrsenu strucnu spremu u poljoprivredi niti zavrseni bilo kakvi tecaj vezan za poljoprivredu. Ima jedino vlastito iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji. Nadalje, u RH nije uplacivao poljoprivredni radni staz. Radio je kao sezonski radnik u poljoprivredi van Hrvatske. Clan njegovog gospodarstva ima zavrsen diplomski studij smjer Ekoloska poljoprivreda i agroturizam, dok drugi clan ima zavrsen strucni poljoprivredni tecaj u trajanju vise od 120 sati. 

Je li moguce ostvariti u ovom kriteriju ikakve bodove na temelju ovih informacija? 

27.4.2018.

U prilogu IV Natječaja, Pojašnjenju kriterija odabira navedeno je:

  1. Da bi nositelj projekta ostvario 15 bodova po navedenom kriteriju:
    • Nositelj ili član OPG-a mora imati dokaz (diplomu) o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja  ili
    •  više od 5 godina radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu i završen stručni tečaj poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja

U navedenom slučaju bodove možete ostvariti na osnovi člana OPG-a koji ima završen Agronomski fakultet. Za isto je potrebno priložiti dokaz o članstvu iz kojeg je vidljivo kako je član OPG-a postao prije 28. veljače 2018. te dokaz o završenom diplomskom studiju.

 

ZATVOREN NATJEČAJ

8.svibnja 2018.  Natječaj je zatvoren u 23:59:59 sati.

 

IZMJENA NATJEČAJA

Sukladno članku 23. Statuta LAG-a SAVA, na 28. sjednici Upravnog odbora, održanoj u srijedu 25.7.2018. godine u 17:00 sati u LAG-u SAVA, Ulica bana Josipa Jelačića 48, 10290 Zaprešić, pod točkom 5. dnevnog reda jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni Natječaja TO 1.1.1. ''Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava''.

Tekst Natječaja mijenja se u dijelu 1.1. Predmet, svrha i raspoloživost sredstava Natječaja na način da se povećava ukupna raspoloživa alokacija: Tekst Natječaja: '' Raspoloživa sredstva: 1.116.780,00 HRK.'', mijenja se s :'' Raspoloživa sredstva: 1.675.170,00 HRK.'' Natječaj u svim ostalim segmentima, prilozima i obrascima ostaje nepromijenjen.

Izmjenjeni tekst Natječaja nalazi se u Dokumentima (Izmjena Natječaja TO 1.1.1.)

PRIVREMENA RANG LISTA

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na prvi LAG Natječaj, Upravni odbor na svojo je sjednici održanoj 25.7.2018. godine donio Odluku u izdavanju Odluka o rezultatu administrativne kontrole za prijave koje zadovoljavaju uvijete propisane Pravilnikom i Natječajem, te Odluke o odbijanju projekata za projekte koji ne zadovoljavaju propisane uvijete.

Privremenu rang listu možete pronaći u Dokumentima (Privremena rang lista TO 1.1.1.)

Konačna rang lista TO 1.1.1. (22.8.2018.)

Redo-slijed

Evidencijski broj

Naziv nositelja projekta

Vrijeme podnošenja prijave (datum, sat)

Naziv projekta/ulaganja

Dodijelj-eni broj bodova

Dodijeljeni iznos potpore (kn)

Intenzitet potpore

1

01/18/1.1.1./01

OPG Fišić Stjepan

6.4.2018., 07:01:39

Modernizacija proizvodnje

na gospodarstvu u svrhu

lakšeg plasmana proizvoda

46

111.678,00

100%

2

01/18/1.1.1./08

OPG Pušić Mario

7.4.2018., 09:27:09

Potpora razvoju malih

poljoprivrednih gospodarstava

41

111.678,00

100%

3

01/18/1.1.1./11

OPG Lacković Boris

24.4.2018., 07:47:04

Rekonstrukcija postojećeg

vinograda

40

111.678,00

100%

4

01/18/1.1.1./14

OPG Silvija Mesić

5.5.2018., 10:44:09

Mini eko uljara

40

111.678,00

100%

5

01/18/1.1.1./17

OPG Budinšćak Zvonimir

7.5.2018.,

8:17:54

Nabava traktora, atomizera te

kupnja zemlje i sadnja vinograda

36

111.678,00

100%

6

01/18/1.1.1./13

OPG Martek Marko

3.5.2018.,

16:13:09

Kupnja poljoprivredne

mehanizacije

34

111.678,00

100%

7

01/18/1.1.1./15

OPG Orijana Mikelec

7.5.2018., 18:51:50

Unaprjeđenje proizvodnje meda

34

111.678,00

100%

8

01/18/1.1.1./16

OPG Puhalo Damir

7.5.2018., 17:02:04

Kupnja traktora i povećanje

stada koza

33

111.678,00

100%

9

01/18/1.1.1./04

OPG Palijaš Petar

6.4.2018., 07:10:42

Malo carstvo batata

32

111.678,00

100%

10

01/18/1.1.1./07

OPG Batelja Damir

6.4.2018., 09:26:52

Kupnja mehanizacije i opreme za

gospodarstvo

31

111.678,00

100%

11

01/18/1.1.1./09

OPG Mežnarić Ivan

13.4.2018., 16:14:37

Nabava mehanizacije za rad

na voćnjacima

30

111.678,00

100%

12

01/18/1.1.1./02

Malina Oršić d.o.o.

6.4.2018., 07:04:12

Podizanje višegodišnjih nasada

američke borovnice

29

111.678,00

100%

13

01/18/1.1.1./03

OPG Mateja Oršić

6.4.2018.,

7:05:54

Nadstrešnica za priključke

i repromaterijale

26

111.678,00

100%

14

01/18/1.1.1./05

OPG Volarić Marija

6.4.2018., 07:13:58

Nabavka mehanizacije

26

111.678,00

100%

15

01/18/1.1.1./10

OPG Galović Ivan

13.4.2018., 18:45:19

Modernizacija procesa rada i

poslovanja na OPG-u Galović Ivan

23

0

0

16

01/18/1.1.1./06

OPG Štulec Zvonko

6.4.2018.,

7:14:29

Nabavka mehanizacije

19

0

0

17

01/18/1.1.1./12

OPG Jadranka Vrbančić

5.5.2018., 08:16:57

Kupnja i građenje i opremanje

zatvorenih i zaštićenih prostora

za uzgoj voća i povrća

0

0

0

 

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward