menu

LAG NATJEČAJ -TO 1.1.2. - ZATVOREN

LAG NATJEČAJ -TO 1.1.2. - ZATVOREN

13. veljače 2019.

Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici održanoj 12. veljače 2019. godine u Svetoj Nedelji, donio je odluku o prihvaćanju konačnog teksta LAG natječaja za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' s pripadajućom dokumentacijom.

 

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a SAVA, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 1.129.095,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za tip operacije TO 1.1.2. Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta (uvećanje potpore za 20 % za mlade poljoprivrednike).

 

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika

proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:

za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR

za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR

 

Ostale informacije potražite u tekstu natječaja:

Natječaj za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava''

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Kompletna natječajna dokumentacija može se skinuti i putem sljedeće poveznice: NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA TO 1.1.2., a pojedinačna putem niže navedenih poveznica:

Obrasci:

Obrazac A. - Prijavni obrazac

Obrazac B. - Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. - Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce A, B i C.

 

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. - Uputa MZOIE

Prilog VIII.- Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog IX -Izjava nositelja projekta o broju novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti projektom

 

ZATVOREN NATJEČAJ

1.travnja 2019.  Natječaj je zatvoren u 23:59:59 sati.

 

ISPRAVCI I IZMJENE

19.3.2019.

Prilikom objave Natječaja na web stranici učitan je Obrazac D - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori). Otkriveno je kako objavljeni obrazac ne radi ispravno kada se preuzme sa web stranice (nije moguće izvršiti odabir u padajućim izbornicima unutar ćelija).

U tablici C Obrasca D navedeno je kako se tablica odnosi na Natječaj LAG-a "SAVA" za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' te je u padajućim izbornicima moguće odabrati ovaj TO (tip operacije), redni broj natječaja za ovaj TO i vrstu proizvodnje.

Navedeni je Obrazac D ispravljen i objavljen na web stranici u DOKUMENTIMA.

Obrazac možete preuzeti na linku: Obrazac D - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)-ispravan

5.2.2020.

Sukladno Trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije kao i procesu Administrativne obrade Zahtjeva pristiglih unutar Natječaja za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' UO na svojoj sjednici 4. veljače donio je Odluku o izmjeni Natječaja u vidu povećanja ukupne alokacije.

Dosadašnja alokacija koja je iznosila 1.129.095,00 kn, uvećava se sukladno izmjeni LRS te iznosi 2.205.253,79kn.

Izmjenjeni tekst natječaja

POSTAVLJANJE PITANJA

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja zaključno do 10 dana prije zatvaranja Poziva (do 22. ožujka 2019.), isključivo putem e-pošte na adresu: info@lagsava.hr

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

 

PITANJA I ODGOVORI

PITANJE ODGOVOR

Poštovani,

zanima me sljedeće, naime zadovoljavam sve formalne uvjete natječaja osim jednog koji nije dovoljno jasno decidiran. Naime, nisam prijavljen u RPO, a mladi sam poljoprivrednik i plaćam doprinose na osnovu poljoprivrede, nositelj sam OPG 3godine. 

U vašem natječaju jasno stoji da je jedan od uvjeta biti prijavljen u RPO minimalno godinu dana od dana prijave na natječaj, dok u zagradi stoji "osim ako je mladi poljoprivrednik, onda može manje". Pitanje moje je sljedeće, što znači to i manje, te da li je gdje to točno decidirano u Natječaju odnosno Pravilniku, tražio sam ali nigdje  nisam naišao na takvu informaciju. 

Odnosno, da li to znači da se ja mogu danas/sutra prijaviti u RPO, a dva dana poslije prijaviti na vaš natječaj i time zadovoljiti formu, odnosno ispuniti sve uvjete.

Molim odgovor i unaprijed zahvaljujem!

 

 

Kako bi bio prihvatljiv, korisnik - mladi poljoprivrednik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede mladi poljoprivrednik mora početi plaćati prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu kako bi ostvario pravo na dodjelu dodatnih 20% potpore.

 

Napomena: odgovor je preuzet sa stranice ruralni.razvoj, rubrike pitanja i odgovori.

ID pitanja 2067

Poštovani,

dali se radno iskustvo može dokazati vlastitim trajanjem upisa u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava u slučaju da se traže bodovi po kriteriju 2 "Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva" kao što je moguće za "Dokaz o stručnoj osposobljenosti nositelja projekta-mladog poljoprivrednika za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću"?

Poštovani, radno iskustvo za dobivanje bodova po kriteriju 2 dokazuje se isključivo:

  • Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je nositelj/direktor ili član OPG-a osiguran po poljoprivrednoj osnovi više od 3 ili 5 godina sukladno propisima o mirovinskom osiguranju i
  • Preslikom uvjerenja o osposobljenosti tj. završetku stručnog tečaja poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja u minimalnom trajanju od 120 sati, u slučaju da isti nije zaveden u radnu knjigu

Navedeno je pojašnjeno u Prilogu VIII. Pojašnjenje kriterija odabira.

Poštovani/a,

zanima me da li je troškove projekta moguće platiti CESIJOM, naime u natječajima koje raspisuje APPRRR za mjeru 4.1.1 je to moguće te me zanima da li je i na ovom natječaju isto?

(DOKUMENTACIJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU APPRRR:

Ugovori o cesiji/asignaciji/akreditivi/izjava o prijeboju
Dokumente je potrebno priložiti ako je plaćanje izvršeno putem cesije, asignacije, akreditiva, prijeboja. U slučaju plaćanja putem cesije, potrebno je dostaviti i dokaz da je cesija provedena (Izvod banke))

S poštovanjem

Poštovani, navedeno je prihvatljivo i na Natječaju LAG-a.

Poštovani,

 

U postupku smo izrade projektne prijave na LAG natječaj za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'', objavljen 13.2.2019. na Internet  stranicama LAG-a Sava.

Želja je klijenta nabaviti gospodarsko vozilo (prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja) putem leasinga. Naše je pitanje dali je moguće nabaviti gospodarsko vozilo putem leasinga uz uvjet da prijavitelj vlastitim sredstvima podmiri troškove vezane uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja (troškovi definirani kao neprihvatljivi)?

 

Lp

Poštovani

sukladno članku 15. stavku 4. Pravilnika o provedbi podmjere 4.1 prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje je i stjecanje poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila kroz financijski leasing i to samo rate leasinga koje su plaćene do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Odgovor preuzet s web stranice ruralni razvoj.hr (pitanje ID: #2451)

Pitanje postavljeno na radionici održanoj 25.2.2019.

 

Što sve spada u  gospodarska vozila, što se točno može nabavljati pod navedenim?

 Pravilnikom o provedbi podmjere 4.1, u članku 2, točci 12, definirano je da je gospodarsko vozilo svako motorno vozilo za vlastite potrebe, namijenjeno prijevozu sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti podnositelja.

Odgovor preuzet s web stranice ruralni razvoj.hr (pitanje ID: #2266)

Poštovani,

zanima nas sljedeće vezano uz natječaj  TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' 

Potencijalni prijavitelj je fizička osoba odnosno OPG i planira zapošljavati jednu osobu.

1. Mora li nositelj gospodarstva sklopiti ugovor o radu sa zaposlenikom ili je dovoljno da upiše novog člana i plaća mu doprinose?

Ukoliko novom članu plaća doprinose smatra li se da time ispunjava uvjet novog zapošljavanja?

2. Koliko dugo traje obaveza za novog zaposlenog?

Lijep pozdrav

Poštovani, sukladno Odogovrima na web stranici ruralni razvoj.hr dajemo sljedeće ogdovore:

1. Prihvatljivo je upisivanje novog člana OPG-a te plaćanje doprinosa za njega. I nositelj i članovi OPG-a za koje se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje smatraju se zaposlenima.

2. Uvijet zaposlenosti potrebno je zadržati 5 godina od datuma zadnje isplate. 

 

 

Poštovani,

 

U postupku smo izrade projektne prijave na LAG natječaj za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'', objavljen 13.2.2019. na Internet  stranicama LAG-a Sava.

 

Kroz projekt se želi nabaviti termogen za grijanje farme te visokotlačni čistač za čišćenje, pranje i dezinfekciju farme – ulaganje u opremanje postojećeg objekta. Postavljanje i korištenje ove opreme ne zahtijeva izvođenje nikakvih dodatnih građevinskih ili bilo kakvih drugih radova, već se samo priključe na postojeći izvor el. energije i spremni su za korištenje. Termogen i visokotlačni čistač su mobilni i lako prenosivi kako bi se mogli koristiti u dijelu farme gdje je zaista potrebno. Također, prema važećim zakonima i propisima prijavitelj za nabavu i korištenje ove opreme nije u obvezi ishoditi dozvole/izraditi projektnu dokumentaciju/elaborate ili bilo koje druge dokumente.

 

Naše pitanje je dali i u ovom slučaju moramo dostaviti Tehnološki projekt (ili drugi dokument), prema Prilogu I. – Natječajna dokumentacija?

 

U slučaju da je Tehnološki projekt ili drugi dokument potreban, možete li nas u tom slučaju uputiti tko je ovlašten za izradu takvih projekata/dokumenata?

 

Hvala unaprijed.

Poštovani,

 

Tehnološki projekt potrebno je dostaviti kod:

ulaganja samo u opremanje postojećeg objekta koje ne uključuje ulaganje u građenje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U vašem slučaju ako imate ulaganje u uzgoj stoke onda će tehnološki projekt izraditi npr. dr.veterine ili dipl.ing.agr.(stočar).

Odgovor preuzet s web stranice ruralnirazvoj. pitanje ID: #2055

Poštovani,
U postupku smo izrade projektne prijave na LAG natječaj za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'', objavljen 13.2.2019. na Internet  stranicama LAG-a Sava.
Ukoliko klijent sada upiše člana OPG-a (zaposlen na OPG-u ali nije upisan kao član) koji ima dokaz (svjedodžbu) o završenoj srednjoj školi poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja, može li ostvariti 10 bodova prema Kriteriju odabira  Stručna sprema i radno iskustvo nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva?
Hvala.
Lijepi pozdrav.
Poštovani, 
navedeno se smatra umjetno stvaranim uvijetima te nije dozvoljeno. 
Lp
Poštovani,

 

u postupku smo izrade projektne prijave na LAG natječaj za TO 1.1.2."Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava."

 

Zanima nas sljedeće:  

 

1) Nositelj OPG-a je istupio je  nakon objave natječaja, a osoba koja nema više od 40   godina je ustupila u OPG nakon objave natječaja, također novi nositelj OPG-a ima potvrdu o završenom programu osposobljavanja (Povrtlarstvo) - tečajevi financirani iz Mjere 1, tečaj je pohađao u 11. mjesecu 2017. godine. Naime hoće li novi nositelj OPG-a pripadati kategoriji mladi poljoprivrednik? 

2)OPG  će se prije predaje projekta prijavit u sustav poreznih obveznika, hoće li se to uvažit, odnosno hoće li biti prihvatljiv projekat ?

3) Može li se na projekat prijavit kupnja traktora i plastenika ili samo jedna od navedenih stvari?

4) doprinosi nositelja opg -a   koji porez na dohodak plaća paušalno, mjesečno iznose  = 1.233,41 kn

5) kupnja  plastenika spada u kategoriju 1) ulaganje u opremanje ili 2) ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju 1/ili modernizaciju ( sa ili bez opremanja).

 

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. 

Poštovani 

 

navedeno predstavlja umjetno stvaranje uvijeta, a sukladno Natječaju, točci 2.3. za takav projekt ne može se dodijeliti potpora.  


Poštovani, 

prijavljujemo se na natječaj te nas interesira nekoliko stvari:

1) nositelj opg-a je prijavljen u sustav poreznih obveznika, nositelj opg-a je više od 5 godina i ima manje od 40 godina, no nema završen tečaj, radnik  koji je  zaposlen u OPG-u ima završen tečaj, bez obzira što nositelj nema završen tečaj, ulazi li on u kategoriju mladog poljoprivrednika?

2) smatrali se ograđivanje parcele prihvatljivim troškom pod 1a točka ii.?

3) Nositelj OPG-a ujedno je i direktor poduzeća, utječi li to na nešto?. npr. u slučaju da opg -u prođe projekt, kako se bi nositelj trebao plaćati doprinose s obzirom da je prijavljen po osnovi radnog odnosa u svom poduzeću?

4) šaljem Vam i troškovnik, možete li nam pojasniti u koju kategoriju bi ulaganje spadalo 1) ulaganje u opremanje ili 2) ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju.

Naziv stvke koja se planira odraditi:

Vrijednost naveden stavke u kn.:

1.Elektrifikacija parcele i plastenika:

20.645,00 kn

2. Dreniranje parcele

15.000,00 kn

3. Ograda oko čitave poljuprivredne parcele

63.000,00 kn

4. Izrada novog plastenika

20.000,00 kn

5. Nabavka sistema za navodnjavnje

5.000,00 kn

6. Nabavka novih pumpi za navodnjavnje

7.000,00 kn

7. Dupla folija na postojećim objektima kao toplinska izolacija sa sitemom za upihavnje

7.000,00 kn

8. Izrada pristupnih staza za postojeće i novi objekat

7.500,00 kn

9. Sustav za automatsko otvaranje i zatvarnje bočnih stranica na plastenicima

3.500,00 kn

UKUPNO:

132.645,00 kn

Poštovani,

 

1.Sukladno Napomeni iz Točke 1.3. Natječaja 

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja prijave projekta ima ispunjenje sljedeće uvjete (kumulativno):

-     nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),

-     ima najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine,

-     po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja prijave projekta.

Nastavno na Vaše pitanje, mladi poljoprivrednik je nositelj OPG-a ili osoba koja je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja prijave projekta i ima ispunjene ostale navedene uvjete kumulativno.

 

2. LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih troškova. U Prilog II. navedena je Lista prihvatljivih troškova

 

3. Sukladno poglavlju "Intenzitet potpore" iz Točke 1.3. Natječaja

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Nastavno na Vaše pitanje, ukoliko je prijavitelj projekta OPG, te ukoliko nositelj OPG-a traži dodatnih 20% kao mladi poljoprivrednik, mora zadovoljiti uvjet iz točke a. Ukoliko prijavitelj/nositelj OPG-a nije mladi poljoprivrednik i ne traži dodatnih 20%, uvjeti pod a i b na njega se ne primjenjuju.

 

4. LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost projekta ili određenih troškova.

INFORMATIVNA RADIONICA

Informativna radionica za sve potencijalne korisnike održat će se u ponedjeljak 25. veljače 2019. godine s početkom u 11:00 sati u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić.

Prijave na radionicu su obavezne i podnose se putem sljedećeg obrasca: LINK ZA PRIJAVU

*U slučaju velikog broja prijava za sudjelovanje na radionici, LAG zadržava mogućnost promjene lokacije te će o tome prijavljene osobe obavijestiti mailom.

 

27.3.2020.

PRIVREMENA RANG LISTA

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na prvi LAG Natječaj, Upravni odbor na svojo je sjednici održanoj 27.3.2020. godine donio Odluku u izdavanju Odluka o rezultatu administrativne kontrole za prijave koje zadovoljavaju uvijete propisane Pravilnikom i Natječajem, te Odluke o odbijanju projekata za projekte koji ne zadovoljavaju propisane uvijete kao i Potvrde o odustajanju za korisnika koji je odustao od provedbe.

Privremena rang lista:

AŽURIRANA PRIVREMENA RANG LISTA            

LAG "SAVA"
TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava''
           
           
                 
Redoslijed Evidencijski broj Naziv nositelja projekta Vrijeme podnošenja prijave projekta (datum, sat) Naziv projekta/ulaganja Dodijeljeni bodovi Zatraženi intenzitet potpore Dodijeljeni iznos potpore Kumulativ dodijeljenog iznosa potpore
1 03/19/1.1.2./13 Obrt Bresnica 1.4.2019. u 11:20:32 Nabava poljoprivredne mehanizacije 76 70% 223.300,00 kn 223.300,00 kn
2 03/19/1.1.2./05 OPG Babojelić Ivica 12.3.2019. u 15:28:43 Ulaganje u opremanje, nabava opreme za skladištenje i berbu haskapa 74 70% 222.375,00 kn 445.675,00 kn
3 03/19/1.1.2./19 Mihalinec-obrt za poljoprivredu i trgovinu 1.4.2019. u 19:28:01 Nabavka poljoprivredne mehanizacije 66 50% 222.375,00 kn 668.050,00 kn
4 03/19/1.1.2./11 OPG Sertić Zrinka 28.3.2019. u 16:04:04 Kupnja gospodarskog vozila 61 70% 94.500,00 kn 762.550,00 kn
5 03/19/1.1.2./12 PG Šember 29.3.2019. u 16:24:58 Nabavka poljoprivredne mehanizacije 59 50% 222.375,00 kn 984.925,00 kn
6 03/19/1.1.2./08 OPG Markušić Mirjana 22.3.2019. u 13:56:02 Kupnja poljoprivredne mehanizacije 58 50% 120.000,00 kn 1.104.925,00 kn
7 03/19/1.1.2./03 OPG Trogrlić Juraj 8.3.2019. u 15:04:33 Ulaganje u podizanje nasada i kupnja mehanizacije 56 70% 194.077,93 kn 1.299.002,93 kn
8 03/19/1.1.2./17 Obrt za poljoprivrednu proizvodnju i usluge, vl. Vlado Jurkas 1.4.2019. u 19:00:30 Nabavka poljoprivredne mehanizacije 56 50% 165.000,00 kn 1.464.002,93 kn
9 03/19/1.1.2./06 OPG Žnidarić Franjo 19.3.2019. u 14:28:10 Kupnja traktora i podrivača 54 70% 207.900,00 kn 1.671.902,93 kn
10 03/19/1.1.2./02 OPG Golub Karlo 6.3.2019. u 07:58:25 Ulaganje u modernizaciju mehanizacije na OPG-u Golub Karlo nabavkom nove roto kose i kiper prikolice. 51 50% 85.000,00 kn 1.756.902,93 kn
11 03/19/1.1.2./07 OPG Jagušt Zdravko 21.3.2019. u 16:44:28 Nabava opreme i gospodarskog vozila za daljnje uspješno poslovanje peradarske farme OPG-a Jagušt 51 50% 94.075,11 kn 1.850.978,04 kn
12 03/19/1.1.2./01 OPG Radenović Ivan 2.3.2019. u 08:43:47 Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju - traktor 49 50% 222.375,00 kn 2.073.353,04 kn
13 03/19/1.1.2./20 PG Ivčec Nikola 1.4.2019. u 23:58:56 N/P n/p 70% n/p n/p
14 03/19/1.1.2./15 OPG Miroslav Šimunjak 1.4.2019. u 14:47:16 Nabavka poljoprivredne mehanizacije n/p 50% n/p n/p
15 03/19/1.1.2./04 OPG Bogović Josip 8.3.2019. u 17:53:37 Nabava cisterne za gnojivo n/p 50% n/p n/p
16 03/19/1.1.2./14 OPG Holetić Ljiljanka 1.4.2019. u 12:04:27 Nabavka poljoprivredne mehanizacije n/p 50% n/p n/p
17 03/19/1.1.2./10 OPG Baršić Marko 25.3.2019. u 16:29:01 Nabavka poljoprivredne mehanizacije n/p 70% n/p n/p
18 03/19/1.1.2./18 OPG Jekešić Željko 1.4.2019. u 19:02:10 N/P n/p 50% n/p n/p
19 03/19/1.1.2./16 OPG Štritof Franjo 1.4.2019. u 16:20:20 N/P n/p 50% n/p n/p
20 03/19/1.1.2./09 OPG Kralj Marko 25.3.2019. u 12:58:12 Nabavka poljoprivredne mehanizacije n/p 50% n/p n/p
                 
                 
  Prag raspoloživih sredstava
Sukladno 1. izmjeni LAG Natječaja za TO 1.1.2. od 5.2.2020.
(Odluke o rezultatu administrativne kontrole)
2.205.253,79     Odluke o odbijanju prijave projekta  
      Potvrda o odustajanju od projekta  

 

KONAČNA RANG LISTA (24.4.2020.)

KONAČNA RANG LISTA            

LAG "SAVA"
TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava''
           
           
                 
Redoslijed Evidencijski broj Naziv nositelja projekta Zatraženi
bodovi
Dodijeljeni bodovi Ukupni iznos projekta Zatraženi intenzitet potpore Zatraženi iznos potpore Dodijeljeni iznos potpore
1 03/19/1.1.2./13 Obrt Bresnica 76 76 319.000,00 kn 70% 222.375,00 kn 222.375,00 kn
2 03/19/1.1.2./05 OPG Babojelić Ivica 74 74 360.500,00 kn 70% 222.375,00 kn 222.375,00 kn
3 03/19/1.1.2./19 Mihalinec-obrt za poljoprivredu i trgovinu 71 66 490.000,00 kn 50% 222.375,00 kn 222.375,00 kn
4 03/19/1.1.2./11 OPG Sertić Zrinka 61 61 135.000,00 kn 70% 94.500,00 kn 94.500,00 kn
5 03/19/1.1.2./12 PG Šember 64 59 445.000,00 kn 50% 222.375,00 kn 222.375,00 kn
6 03/19/1.1.2./08 OPG Markušić Mirjana 58 58 240.000,00 kn 50% 120.000,00 kn 120.000,00 kn
7 03/19/1.1.2./03 OPG Trogrlić Juraj 71 56 277.254,19 kn 70% 194.077,93 kn 194.077,93 kn
8 03/19/1.1.2./17 Obrt za poljoprivrednu proizvodnju i usluge, vl. Vlado Jurkas 68 56 330.000,00 kn 50% 165.000,00 kn 165.000,00 kn
9 03/19/1.1.2./06 OPG Žnidarić Franjo 69 54 297.000,00 kn 70% 207.900,00 kn 207.900,00 kn
10 03/19/1.1.2./02 OPG Golub Karlo 66 51 170.000,00 kn 50% 85.000,00 kn 85.000,00 kn
11 03/19/1.1.2./07 OPG Jagušt Zdravko 61 51 189.461,00 kn 50% 94.075,11 kn 94.075,11 kn
12 03/19/1.1.2./01 OPG Radenović Ivan 64 49 480.140,00 kn 50% 222.375,00 kn 222.375,00 kn
13 03/19/1.1.2./20 PG Ivčec Nikola 82 n/p 231.675,00 kn 70% 185.350,00 kn n/p
14 03/19/1.1.2./15 OPG Miroslav Šimunjak 81 n/p 200.000,00 kn 50% 100.000,00 kn n/p
15 03/19/1.1.2./04 OPG Bogović Josip 71 n/p 97.500,00 kn 50% 48.750,00 kn n/p
16 03/19/1.1.2./14 OPG Holetić Ljiljanka 68 n/p 450.000,00 kn 50% 222.000,00 kn n/p
17 03/19/1.1.2./10 OPG Baršić Marko 66 n/p 166.000,00 kn 70% 116.200,00 kn n/p
18 03/19/1.1.2./18 OPG Jekešić Željko 0 n/p 557.420,00 kn 50% 222.375,00 kn n/p
19 03/19/1.1.2./16 OPG Štritof Franjo 0 n/p 445.000,00 kn 50% 222.375,00 kn n/p
20 03/19/1.1.2./09 OPG Kralj Marko 66 56 557.420,00 kn 50% 222.375,00 kn n/p

 

 

 

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward