menu

NATJEČAJ ZA POSAO - KOORDINATOR/ICA PROJEKTA

NATJEČAJ ZA POSAO - KOORDINATOR/ICA PROJEKTA

25. veljače 2019.

Na temelju čl. 12. Zakona o radu («Narodne novine», br. 93/14 i 127/17), Odluke o financiranju projektnog prijedloga ''Pomoć u kući na području LAG-a SAVA'' UP.02.1.1.05.0210 od 14. veljače te Odluke Upravnog odbora od 12. veljače 2019. godine, Upravni odbor objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI ''SAVA'' na radnom mjestu:

 1. KOORDINATOR/ICA PROJEKTA – 1 izvršitelj/ica (m/ž)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • viša stručna sprema/stručni prvostupnik/ca
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • vozački ispit B kategorije, posao traži korištenje vlastitog vozila zaposlenika
 • izražene komunikacijske vještine

 

Opis poslova:

 • redovna pismena i usmena komunikacija s projektnim timom;
 • koordinacija i implementacija projektnih aktivnosti (koordinira obrazovanje i osposobljavanje žena te kasnije njihov rad);
 • komunikacija s ciljanim skupinama, sudjeluje u njihovoj mobilizaciji te komunikacija s krajnjim korisnicima u cilju
 • praćenje rada žena;
 • kontrola provedbe projekta kod krajnjih korisnika;
 • praćenje i provedba radnog plana:
 • odgovara za pravovremeno i stručno obavljanje poslova;
 • vođenje evidencije rada žena;
 • organizacija rada žena;
 • izvještava voditeljicu projekta o rezultatima i tijeku aktivnosti na tjednoj bazi;
 • sudjelovanje na partnerskim sastancima;
 • vođenje knjige loko vožnje žena;
 • odgovara za nabavu i distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština;
 • odgovara za dostavljanje podataka projektnom timu;
 • pisanje svih potrebnih izvještaja te izvršavanje ostalih poslova prema nalogu voditeljice projekta.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje nadležnog suda ( ne starije od 6 mjeseci ) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana
 • vlastoručno potpisana Izjava o suglasnosti obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

O vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obavješteni telefonski ili putem e-maila najkasnije 3 dana prije održavanja prethodne provjere.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset osam mjeseci uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o plaći:

-Bruto 2 iznos plaće: 8.600,00 kn/mjesečno

-troškovi prijevoza namiruju se u stvarnom iznosu a maksimalno 610,00 kn/mjesečno

-djelatnik ima pravo na regres i božićnicu u iznosu 2.500,00 kn/godišnje

 

Prijave na oglas:

Prijave se dostavljaju u roku od 10 (deset) dana od dana objave na web stranici LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ''SAVA'', a najkasnije do 6. ožujka 2019. godine putem maila: info@lagsava.hr s naznakom Prijava na posao-ZAŽELI

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima Oglasa u zakonskom roku.

LAG SAVA zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Predsjednik LAG-a

Lovro Benčević

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward