menu

NATJEČAJ ZA POSAO - STRUČNI SURADNIK

NATJEČAJ ZA POSAO - STRUČNI SURADNIK

Zaprešić, 26. veljače 2019.

Na temelju čl. 12. Zakona o radu («Narodne novine», br. 93/14 i 127/17), te Odluke Upravnog odbora od 12. veljače 2019. godine, Upravni odbor objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI ''SAVA'' na radnom mjestu:

 1. STRUČNI SURADNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica (m/ž)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • izražene organizacijske vještine

 

Opis poslova:

 • administrativna podrška poslovanju
 • korespondencija sa suradnicima i partnerima
 • podrška kod pripreme i provedbe projekata
 • organizacija putovanja i sastanaka
 • priprema dokumentacije za knjigovodstvo
 • vođenje urudžbene knjige
 • evidencija ulaznih računa i praćenje rokova plaćanja
 • briga o nabavi i stanju zaliha uredskog materijala
 • ostali poslovi po nalogu voditelja i/ili predsjednika / upravnog odbora

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana
 • vlastoručno potpisana Izjava o suglasnosti obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

O vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obavješteni telefonski ili putem e-maila najkasnije 3 dana prije održavanja prethodne provjere.

Trajanje radnog odnosa – do 1. studenog 2019. uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Podaci o plaći:

-Netto iznos plaće: 4.000,00 kn/mjesečno

-troškovi prijevoza namiruju se u stvarnom iznosu

-Djelatniku pripada pravo na isplatu božićnice i regresa u iznosu 2500 kn.

 

Prijave na oglas:

Prijave se dostavljaju u roku od 10 (deset) dana od dana objave na web stranici LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ''SAVA'', a najkasnije do 7. ožujka 2019. godine putem maila: info@lagsava.hr s naznakom Prijava za posao -administrator

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima Oglasa u zakonskom roku.

LAG SAVA zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Predsjednik LAG-a

Lovro Benčević

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward