menu

NATJEČAJ ZA TO 2.1.1.-ZATVOREN

NATJEČAJ ZA TO 2.1.1.-ZATVOREN

5. veljače 2020.

 

OBJAVLJEN NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru" sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ 2014.-2020.“ u ukupnom iznosu od 334.777,50 HRK.

Svrha Natječaja je Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 21. veljače 2020., do 27 ožujka 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 20. ožujka isključivo  na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 30.000 u kunskoj protuvrijednosti.


Projekti čija ukupna vrijednost prelazi 100.000,00 EUR-a bez PDV-a nisu prihvatljivi.

 

Tekst natječaja i svi pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na linku:NATJEČAJ TO 2.1.1 (rar datoteka)., a dostupni su i u nastavku teksta:

Tekst Natječaja TO 2.1.1.

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja*:

Obrazac A. - Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

*Svi nositelji projekata obvezni su ispuniti obrasce A i B.

 

Predložak za izračun diskontiranog neto prihoda

Predložak za izračun neto prihoda

 

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Opis projekta

Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. - Uputa MZOIE

Prilog VI. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX -Pojašnjenje kriterija odabira projekata

INFORMATIVNA RADIONICA

Informativna radionica za sve zainteresirane održat će se u srijedu 12. veljače 2020. u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić s početkom u 10:00 sati

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje - 12.3.2020.

Poštovani,

Ljubazno Vas molim informaciju da li troškovi nabave opreme za Udrugu vinara i vinogradara spadaju u prihvatljive troškove prema natječaju za provedbu tipa operacije TO 2.1.1. – Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom području.

Naime, iščitali smo kako su udruge prihvatljivi prijavitelji, no nejasno je da li je oprema za navedenu udrugu (vezana uz proizvodnju vina) prihvatljiv trošak.

Srdačan pozdrav

Odgovor- 12.3.2020.

Poštovana,

Udruga je prihvatljiv prijavitelj, no opremati se mogu isključivo građevine navedene u listi prihvatljivih troškova, s time da nije navedena specifična oprema.

U listi prihvatljivih troškova navedeno je:

B.1 Troškovi opremanja vatrogasnog doma i spremišta (isključujući opremu za obavljanje poslova vatrogasne djelatnosti)
B.2 Troškovi opremanja društvenog doma/kulturnog centra
B.3 Troškovi opremanja planinarskog doma i skloništa
B.4 Troškovi opremanja turističkog informativnog centra
B.5 Troškovi opremanja dječjeg igrališta
B.6 Troškovi opremanja sportske građevine
B.7 Troškovi opremanja objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica)
B.8 Troškovi opremanja rekreacijske zone i kupališta na rijekama i jezerima
B.9 Troškovi opremanja biciklističke staze koja nije sastavni dio ceste
B.10 Troškovi opremanja tematskog puta i parka
B.11 Troškovi opremanja dječjeg vrtića
B.12 Troškovi opremanja prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi
B.13 Troškovi opremanja prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
B.14 Troškovi opremanja javne zelene površine (park i slično) isključujući građevine koje se nalaze uz javnu zelenu površinu koje nisu u svrhu funkcije javnih zelenih površina
B.15 Troškovi opremanja pješačke staze koja nije sastavni dio ceste
B.16 Troškovi opremanja pješačke zone isključujući zgrade koje se nalaze uz pješačku zonu
B.17 Troškovi opremanja otvorenog odvodnog kanala koji nije sastavni dio ceste
B.18 Troškovi opremanja groblja
B.19 Troškovi opremanja tržnice
B.20 Troškovi opremanja javnih prometnih površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)

 

ZATVOREN NATJEČAJ

27. ožujka 2020.  Natječaj je zatvoren u 23:59:59 sati.

PRIVREMENA RANG LISTA

Nakon završene Analize 1 i Analize 2  jedinog projekta pristiglog na ponovljeni LAG Natječaj za TO 2.1.1., Upravni odbor na svojo je sjednici održanoj 26.6.2020. godine donio Odluku u izdavanju Odluka o odabiru za pOpćinu Pušću čija prijava zadovoljavaju uvijete propisane Pravilnikom i Natječajem.

Naziv nositelja projekta

Vrijeme podnošenja prijave projekta (datum, sat)

Naziv projekta/ulaganja

OIB

Zatraženi broj
bodova

Dodijeljeni broj bodova

Ukupni iznos projekta

Dodijeljeni iznos potpore

Razlog

Općina Pušća

26.3.2020. u 13:56:25

Rekonstrukcija sa opremanjem dječjeg igrališta u Donjoj Pušći

15494218023

39

34

292.500,00 kn

223.185,00 kn

Općina Pušća na Natječaj je prijavila projekt rekonstrukcije sa opremanje Trga u Donjoj Pušći. Projekt je sukladana LRS LAG-a SAVA te je zadovoljio uvijete za dodjelu potpore.

KONAČNA RANG LISTA

9.7.2020.

Nakon proteka roka za žalbu LAG SAVA objavljuje Konanu rang listu.

Naziv nositelja projekta

Vrijeme podnošenja prijave projekta (datum, sat)

Naziv projekta/ulaganja

OIB

Zatraženi broj
bodova

Dodijeljeni broj bodova

Ukupni iznos projekta

Dodijeljeni iznos potpore

Razlog

Općina Pušća

26.3.2020. u 13:56:25

Rekonstrukcija sa opremanjem dječjeg igrališta u Donjoj Pušći

15494218023

39

34

292.500,00 kn

223.185,00 kn

Općina Pušća na Natječaj je prijavila projekt rekonstrukcije sa opremanje Trga u Donjoj Pušći. Projekt je sukladana LRS LAG-a SAVA te je zadovoljio uvijete za dodjelu potpore.

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward