menu

Natječaji na nacionalnoj razini

Natječaji na nacionalnoj razini

LAG SAVA prati sve objavljene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Trenutno aktualne natječaje možete vidjeti u sljedećoj tablici

    tablica ažurirana: 25.4.2018.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
30.4.2018. Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara u 2018. godini Udruge Ukupno: 2.400.000,00 HRK https://tinyurl.com/y846c6r4
8.5.2018. LAG SAVA Tip operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" fizičke osobe(OPG,obrt),pravne osobe,zadruge
-primarna djelatnost poljoprivreda
15.000 eura https://tinyurl.com/yawo3wnr
9.5.2018. Europska zaklada za kulturu Europska zaklada za kulturu raspisala natječaj za potpore za istraživanje i razvoj za 2018. Svi punoljetni građani EU i predstavnici organizacija iz zemalja Unije *klik na link https://tinyurl.com/ydaj324g
9.5.2018. Ured za udruge „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ Udruge 2 X 30.000 HRK https://tinyurl.com/ycqszsyz
14.5.2018. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine UP.03.2.1.04. Otvoreni poziv - osnivači osnovnih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti)
– osnivači dječjih vrtića
Min:500.000 HRK
Max:3.000.000 HRK
https://tinyurl.com/y975nrtv
15.5.2018. EU Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Otvoreni poziv EAC/A06/2017 Pojedinačna organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili nacionalni konzorcij za mobilnost. *klik na link https://tinyurl.com/yd2edshg
27.5.2018. INA d.d. Natječaj za Zeleni pojas 2018. Organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Jedna organizacija može prijaviti najviše tri (3) projekta.
*klik na link https://tinyurl.com/y8jzysts
4.6.2018. Ured za udruge Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu Neprofitne organizacije
Organizacije civilnog društva
Vrijednost natječaja: 27.000.000 HRK https://tinyurl.com/yachzvlm
4.6.2018. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03 Otvoreni poziv Javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta Min: 1.000.000,00 HRK
Max: 4.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ybqzakp9
12.6.2018. Zagrebačka banka Moj Zaba Start Natječaj Poduzetništvo namijenjen je projektima koji uključuju primjenu novih tehnologija, razvoj novih proizvoda i usluga te inovacije. Kultura i znanost dio je programa namijenjen projektima koji uključuju nezavisnu kulturnu scenu, znanstvene i istraživačke projekte ili primjenu novih medija i tehnologija u znanosti, kulturi i umjetnosti. Natječaj Društvo namijenjen je projektima koji uključuju unapređenje svakodnevnog života u zajednici, podršku osobama s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama, podršku razvoju mladih te kvaliteti života starijih osoba. U svakoj kategoriji bit će izabrana po tri najbolja rada koji će dobiti nagrade od 120, 100 i 80 tisuća kuna. Osim toga, u svakoj kategoriji dodijelit će se i posebna nagrada publike u iznosu od 30 tisuća kuna. https://tinyurl.com/y8rwjxcy
12.6.2018. EU komisija LIFE
"Okoliš i učinkovito korištenje resursa"-koncept
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
13.6.2018. APPRRR 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. 372.000,00 HRK https://tinyurl.com/y7efsm49
14.6.2018. EU komisija LIFE
"Priroda i bioraznolikost"-koncept
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
29.6.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) KK.03.2.1.14 Otvoreni poziv Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y7omz5my
5.7.2018. EU komisija 2. poziv Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. *klik na link Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 17.915.469,24 eura https://tinyurl.com/y9443m2n
5.9.2018. EU komisija LIFE
Za integrirane projekte-koncept
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
12.9.2018. EU komisija LIFE
Za potprogram Klimatske aktivnosti-puni projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
30.9.2018. Središnji državni ured za šport Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2018. g. *klik na link za više informacija Najmanji iznos sufinanciranja po športskoj manifestaciji koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti organizacije športske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju športske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. https://tinyurl.com/y8ua5hu3
1.10.2018. EU komisija LIFE
Okoliš-puni projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
2.11.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Fizičke osobe 1.polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK
2.priprema za polaganje majstorskog ispita – 5.400,00 HRK
3. priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 3.200,00 kuna
4. prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
5.polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
6.izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
7.polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK
https://tinyurl.com/y7a2whzy
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 40.000HRK https://tinyurl.com/yacey9kl
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 320.000HRK https://tinyurl.com/yasf7e49
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 340.000HRK https://tinyurl.com/ycp3ewt4
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2018. godinu Udruge poljoprivrednih proizvođača, lovačka društva i sl. Iznos ukupnih sredstava 50.000HRK https://tinyurl.com/ycceeaur
28.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 Mikro, malo ili srednje poduzeće
C Prerađivačka industrija
J Informacije i komunikacije
Min: 500.000HRK
Max:15.000.000HRK
https://tinyurl.com/ya7p7v34
31.12.2018. APPRRR Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Max:75.000,00 eura
Intenzitet potpore: 70%
https://tinyurl.com/y6vxqnev
31.12.2018. ili do isteka dostupnosti sredstava Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva. Udruge *klik na link https://tinyurl.com/yareydvn
31.12.2018. Općina Stupnik JAVNI POZIV Za Dodjelu Subvencija U Poljoprivredi Općine Stupnik Poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 350,00 kuna poticaja za mliječnu kravu,
300,00 kuna poticaja za junicu (prvotelku),
250,00 kuna poticaja za rasplodnu krmaču,
100,00 kuna poticaja za rasplodnu kozu i ovcu
https://tinyurl.com/y9lfv4of
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Min:1.875.000,00 HRk
Max:30.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 85%
https://tinyurl.com/ya5asxaw
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/mgs8g2j
31.12.2018. *klik na link Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II Otvoreni poziv Neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.000.000,00 HRK https://tinyurl.com/y8yqdbwc
31.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
mikro i malo poduzeće:85%
srednje poduzeće: 65%
https://tinyurl.com/y7vvfckb
1.1.2019. EU komisija LIFE
Okoliš-projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
1.2.2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom KK.06.3.1.07 Otvoreni postupak JLS-ovi i Grad Zagreb *klik na link https://tinyurl.com/ychcq6eg
14.3.2019. EU komisija LIFE
Okoliš-projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08. Otvoreni poziv -dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
-JLS
Max: 15.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yd48lh9f
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih
na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
· najniži iznos 500.000,00 kuna;
· najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
· najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
· najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
30.12.2020. Ministarstvo zravstva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 Organizacije civilnog društva
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave
Zdravstvene institucije
za Komponentu 1 ukupno: 10.000.000,00 HRK.
Min: 200.000,00 HRK
Max: 500.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%
za Komponentu 2 ukupno: 17.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%.
https://tinyurl.com/y7534mxq
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava http://tinyurl.com/zghjfu4
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
poduzetničkih zahtjeva za kredit
kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti,
Razvojne agencije, Ustanove
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

 

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward