menu

Natječaji na nacionalnoj razini

Natječaji na nacionalnoj razini

LAG SAVA prati sve objavljene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Trenutno aktualne natječaje možete vidjeti u sljedećoj tablici:

    tablica ažurirana: 4. 5. 2020.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
11.5.2020. Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Veliki projekti organizacije civilnog društva 90.000,00 - 150.000,00 eura (maksimalno 90 % bespovratne pomoći) https://tinyurl.com/t9asurp
18.5.2020. Ministarstvo poljoprivrede i APPRR Natječaj za tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima fizičke i pravne osobe registirane za preradu poljoprivrednih proizvoda + osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje će se registrirati najkasnije do predaje konačnog zahtjeva za isplatu + proizvođačke organizacije 200.000,00 - 5.000.000,00 eura, ovisno o vrsti prijavitelja, maksimalno do 50 % ukupne vrijednosti projekta https://tinyurl.com/ubrrmqf
27.5.2020. Civic Europe Idea Challenge: Call for ideas 2020 udruge Max: 50.000,00 eura https://tinyurl.com/y8ho8hb8
15.6.2020. APPRRR Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost operativne skupine iz tipa operacije 16.1.1. min: 30.000,00 eura max: 200.000,00 eura de minimis potpora, 100 % https://tinyurl.com/y8f3d7fx
16.6.2020. Zagrebačka županija Potpora za poticanje razvitka lovstva na području Zagrebačke županije lovoovlaštenici, Lovački savez Zagrebačke županije min: 50.000,00 kn max: 100.000,00 https://tinyurl.com/y8tgp2lr
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva K.K.01.2.1.02. Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Mikro, malI, srednji i veliki poduzetnici. Bespovratno:
Minimalno:1.000.000,00 HRK
Maksimalno:30.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/sc25zwd
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.11 ZNAKOVI KVALITETE Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014. Bespovratno:
Minimalno:4.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb4dlqww
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.16 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA – FAZA II Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Minimalno:100.000,00 HRK
Maksimalno:1.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y8kgchxz
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća.
Minimalno:10.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ybexsvb4
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća. Max: 1.000.000,00 HRk https://tinyurl.com/ycblv699
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Integrator mirko, mali i srednji poduzetnici min: 2 milijuna kuna; max: 38 milijuna kuna bespovratna sredstva https://tinyurl.com/y7z394nt
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih
na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
· najniži iznos 500.000,00 kuna;
· najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
· najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
· najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
30.6.2020. Ministarstvo poljoprivrede i APPRR Natječaj za tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije fizičke i pravne osobe registirane za preradu poljoprivrednih proizvoda + osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje će se registrirati najkasnije do predaje konačnog zahtjeva za isplatu 15.000,00 do 1.000.000,00 eura (maksimalno do 50 % ukupne vrijednosti projekta) https://tinyurl.com/tb668hh
17.8.2020. Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Veliki projekti organizacije civilnog društva 90.000,00 - 150.000,00 eura (maksimalno 90 % bespovratne pomoći) https://tinyurl.com/t9asurp
30.9.2020. APPRRR Tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ OPG,
obrt, trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
mikro, mala i srednja poduzeća
Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.
Ukupna alokacija:35.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y26etkax
1.10.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike KK.06.3.1.15. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada Mali, srednji i veliki poduzetnici Min:1.000.000,00HRK
Max:50.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/umv4yj3
31.10.2020. Općina Klinča Sela Javni poziv udrugama udruge nedefinirano https://tinyurl.com/jd7pz23
15.11.2020. Grad Jastrebarsko Javni poziv za financiranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi udruge u poljoprivredi nedefinirano; ukupan proračun: 40.000,00 HRK https://tinyurl.com/qn922uz
15.11.2020. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada Jastrebarsko udruge nedefinirano; ukupan proračun: 50.000,00 HRK https://tinyurl.com/qn922uz
16.11.2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza III neprofitne organizacije   https://tinyurl.com/ydbnaz7b
30.11.2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uspostava postrojenja za obradu / recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) otpada Mali, srednji i veliki poduzetnici min: 1.000.000,00 kn; max: 7.500.000,00 kn https://tinyurl.com/y87falfk
15.12.2020. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2020. godini udruge nedefinirano; ukupan proračun: 400.000,00 HRK https://tinyurl.com/qn922uz
15.12.2020. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti u 2020. godini udruge nedefinirano; ukupan proračun: 345.000,00 HRK https://tinyurl.com/qn922uz
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
30.12.2020. Ministarstvo zravstva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 Organizacije civilnog društva
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave
Zdravstvene institucije
za Komponentu 1 ukupno: 10.000.000,00 HRK.
Min: 200.000,00 HRK
Max: 500.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%
za Komponentu 2 ukupno: 17.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%.
https://tinyurl.com/y7534mxq
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava http://tinyurl.com/zghjfu4
28.2.2021. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi - Program zapošljavanja žena, faza II neprofitne organizacije, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave Min: 500.000,00 kn; Max: 5.000.000,00 kn; intenzitet potpore od 100 % https://tinyurl.com/yc5c7bew
Trajno otvoreni poziv Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Ad-hoc akcijski projekti organizacije civilnog društva 1.000,00 - 5.000,00 eura (najviše 90% bespovratnih sredstava) https://tinyurl.com/wm4c54f
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Trajno otvoreni poziv *klik na link Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika *klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y959mtsr
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
poduzetničkih zahtjeva za kredit
kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti,
Razvojne agencije, Ustanove
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
1

ŽELITE BESPLATNO PUTOVATI I USPUT NEŠTO NAUČITI A ŽIVITE NA PODRUČJU LAG-A SAVA? Pročitajte tekst u nastavku i...

insert_photo
4

Iznimno nas veseli što su neki naši korisnici već završili projekte za koje su unutar LAG Natječaja ostvarili...

insert_photo
1

LAG SAVA otvorio je novi natječaj namijenjen poljoprivrednicima. Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward