menu

Natječaji na nacionalnoj razini

Natječaji na nacionalnoj razini

LAG SAVA prati sve objavljene natječaje na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Trenutno aktualne natječaje možete vidjeti u sljedećoj tablici

    tablica ažurirana: 11.12.2018.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
13.12.2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj Udruge 2.100.000,00 kuna. https://tinyurl.com/y7yy3of8
13.12.2018. APPRRR 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura 15.000,00eura https://tinyurl.com/ybjkphwf
14.11.2018. ACT Grupa Pokreni nešto svoje namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Bespovratna financijska sredstva do 72.000 kuna https://tinyurl.com/yb7ao7n9
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 40.000HRK https://tinyurl.com/yacey9kl
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 320.000HRK https://tinyurl.com/yasf7e49
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu Udruge na području grada Jastrebarsko koje djeluju najmanje 1.godinu Iznos ukupnih sredstava 340.000HRK https://tinyurl.com/ycp3ewt4
15.12.2018. Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2018. godinu Udruge poljoprivrednih proizvođača, lovačka društva i sl. Iznos ukupnih sredstava 50.000HRK https://tinyurl.com/ycceeaur
21.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta KK.03.2.1.19 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2 Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Min: 80.000HRK
Max:1.000.000HRK
https://tinyurl.com/ycoqzr5b
28.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 Mikro, malo ili srednje poduzeće
C Prerađivačka industrija
J Informacije i komunikacije
Min: 500.000HRK
Max:15.000.000HRK
https://tinyurl.com/ya7p7v34
30.12.2018. APPRRR TIP OPERACIJE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA OPG
Obrt
Zadruga
15.000,00 eura
Sufinanciranje: 100%
https://tinyurl.com/ycdfx92x
31.12.2018. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama *klik na link *klik na link https://tinyurl.com/yb2agzzg
31.12.2018. APPRRR TIP OPERACIJE 5.2.1. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Ukupno sredstava:35.000.000,00HRK https://tinyurl.com/ycqpb43a
31.12.2018. APPRRR Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Max:75.000,00 eura
Sufinanciranje: 70%
https://tinyurl.com/y6vxqnev
31.12.2018. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA ZA PRAVNE OSOBE Pravne osobe
Mala i srednja poduzeća
Obrti
JLS
Tijela državne uprave
Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
Min: 110.700,00 HRK
Max: 7.380.000,00 HRK
Sufinanciranje: 40%
https://tinyurl.com/yawldofw
31.12.2018. ili do isteka dostupnosti sredstava Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva. Udruge *klik na link https://tinyurl.com/yareydvn
31.12.2018. Općina Stupnik JAVNI POZIV Za Dodjelu Subvencija U Poljoprivredi Općine Stupnik Poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 350,00 kuna poticaja za mliječnu kravu,
300,00 kuna poticaja za junicu (prvotelku),
250,00 kuna poticaja za rasplodnu krmaču,
100,00 kuna poticaja za rasplodnu kozu i ovcu
https://tinyurl.com/y9lfv4of
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Min:1.875.000,00 HRk
Max:30.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 85%
https://tinyurl.com/ya5asxaw
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/mgs8g2j
31.12.2018. *klik na link Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II Otvoreni poziv Neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.000.000,00 HRK https://tinyurl.com/y8yqdbwc
31.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
mikro i malo poduzeće:85%
srednje poduzeće: 65%
https://tinyurl.com/y7vvfckb
1.1.2019. EU komisija LIFE
Okoliš-projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
31.1.2019. APPRRR TIP OPERACIJE 3.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA Skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Max:743.000,00HRK https://tinyurl.com/y8vyqnyy
1.2.2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom KK.06.3.1.07 Otvoreni postupak JLS-ovi i Grad Zagreb *klik na link https://tinyurl.com/ychcq6eg
7.2.2018. Kraljevina Norveška Otvoren poziv za dodjelu sredstava u sklopu programa Socijalni dijalog – dostojni rad 2014-2021 organizacije poslodavaca, sindikata i javnih ustanova *klik na link https://tinyurl.com/y83ksjgt
11.3.2019. Ured za udruge OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE Udruge Min: OD 140.000,00 DO 500.000,00HRK
Max:OD 500.000,00 DO 1.300.000,00HRK
https://tinyurl.com/y777byvj
14.3.2019. EU komisija LIFE
Okoliš-projektni prijedlozi
*klik na link *klik na link https://tinyurl.com/y9s2ed2v
1.7.2019. APPRRR Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave. Min: 10.000,00 eura
Max: 1.000.000,00 eura
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yavapuzv
31.12.2019. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije KK.06.2.2.06 REVITALIZACIJA BROWNFIELD LOKACIJA Gradovi i općine Zagrebačke županije Min: 3.500.000,00 HRK
Max: 50.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yde6e8os
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa UP.02.1.1.08 UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT Organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, ustanova upisana u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici. Max: 150.000,00 do 400.000,00 HRK
Min: 1.000.000,00 do 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yc4jdqkl
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa UP.02.2.2.09 RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA II Udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama – savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga. Max: 120.000,00 do 400.000,00 HRK
Min: 500,00 do 2.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yaonxtdg
31.12.2019. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08. Otvoreni poziv -dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
-JLS
Max: 15.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/yd48lh9f
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.11 ZNAKOVI KVALITETE Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014. Bespovratno:
Minimalno:4.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb4dlqww
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva KK.03.2.1.16 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA – FAZA II Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Minimalno:100.000,00 HRK
Maksimalno:1.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y8kgchxz
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Inovacijski vaučeri za MSP-ove KK.03.2.2.03 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća.
Minimalno:10.000,00 HRK
Maksimalno:75.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ybexsvb4
29.6.2020. Ministarstvo gospodarstva Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.12 Otvoreni poziv Mikro, mala i srednja poduzeća. Max: 1.000.000,00 HRk https://tinyurl.com/ycblv699
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije
Priprema i provedba Integriranih
razvojnih programa temeljenih
na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
· najniži iznos 500.000,00 kuna;
· najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
· najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
· najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
30.12.2020. Ministarstvo zravstva Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1 Organizacije civilnog društva
Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave
Zdravstvene institucije
za Komponentu 1 ukupno: 10.000.000,00 HRK.
Min: 200.000,00 HRK
Max: 500.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%
za Komponentu 2 ukupno: 17.000.000,00 HRK
Min: 500.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
intenzitet potpore od 100%.
https://tinyurl.com/y7534mxq
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava http://tinyurl.com/zghjfu4
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
poduzetničkih zahtjeva za kredit
kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Instituti, Fakulteti,
Razvojne agencije, Ustanove
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

insert_photo

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

insert_photo
1

/POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA LAG-a ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE/ LAG SAVA poziva sve zainteresirane...

insert_photo
1

/JAVNI POZIV/ Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu...

insert_photo

/OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ/ 21. ožujka 2018. LAG SAVA objavio je prvi Natječaj namjenjen malim poljoprivrednim...

insert_photo
1

SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1. Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a...

insert_photo
1

/ZAPOČEO PROJEKT JOB COLLEGE SAVA/ 14. svibnja 2018. godine započeo je s provedbom projekt JobCollege Sava, kojeg...

insert_photo
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward