menu

Novosti

Novosti

22.1.2018.

LAG SAVA je 19.1.2018. sudjelovao na edukaciji za provedbu tipa operacije TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava sukladno izmijenjenoj LRS LAG-a SAVA.

Na nacionalnoj razini natječaj koji će LAG raspisivati sukladan je tipu operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, no za LAG natječaj kriteriji i sama procedura prijave će biti nešto drugačija.

Sedmosatnu edukaciju je održao gospodin Ivo Dolić iz APPRRR, a sudjelovali su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Martina Čupić i Ivan Ciprijan.

Tijekom radionice sudionici/predstavnici LAG-ova prošli su kroz postupak od objave natječaja za ovakav tip operacije, zaprimanja i pohrane dokumentacije, administrativne kontrole i ostalih procedura.

Očekuje se da bi LAG SAVA natječaj za ovaj tip operacije mogao raspisati kroz 1-2 mjeseca, a nakon odobravanja prve izmjene LRS od strane Ministarstva poljoprivrede.

 

19.12.2017.

Održana 6.redovna izborna skupština LAG-a SAVA

U ponedjeljak 18.12.2017.  s početkom u 18.30 u Zaprešiću održana je izborna sjednica Skupštine LAG-a SAVA.

Sjednici je nazočilo 40 od 65 članova, te su sve izborne odluke donesene na ovoj sjednici Skupštine bile pravovaljane.

Na sjednici je donesen novi Statuta LAG-a SAVA, te je LAG dobio novog predsjednika, dopredsjednike, članove upravnog i nadzornog odbora, a prihvaćena je i žalba jednog bivšeg člana, te je on time ponovno postao članom LAG-a koji sada broji ukupno 66 aktivnih članova.

Novi predsjednik LAG-a SAVA postao je Lovro Benčević iz Zaprešića, a dopredsjednici Krunoslav Znika iz Samobora i Miljenko Vučković iz Klinča Sela.

Nakon sjednice održan je prigodni domjenak za Članove i goste.

21.11.2017.

Održana Radionica o radu LAG-a u Zaprešiću

U organizaciji LAG-a SAVA u srijedu 15.11.2017. u prostoru Komunalnog poduzeća Zaprešić (Zelengaj 15) s početkom u 17 sati održana je Radionica o radu LAG-a.

Na radionicu su bili pozvani svi članovi Skupštine LAG-a kako bi im voditeljica LAG-a SAVA Maja Čičko i glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske Bojana Markotić-Krstinić razjasnile prava i obveze LAG-a i njegovih članova i predstavnika u narednom razdoblju provođenja Mjere 19.

Glavna tema je bilo pitanje članstva u LAG-u, gdje je naglašeno kako je najbitnija relevantnost članstva, odnosno njihovih predstavnika u Skupštini i tijelima LAG-a.

Naglašeno je kako je LAG SAVA imao velik broj članova, točnije 145, te da većina njih nije aktivno sudjelovala u radu Skupštine, te je radi lakšeg rada bilo nužno smanjiti broj članova. Isto je učinjeno na način da su se neaktivni članovi isključili, a dodatna isključenja članova očekuju se i ubuduće radi poštovanja Uredbi EU te nacionalnog zakonodavstva.

Nakon posljednje sjednice Upravnog odbora održane 10.10.2017. LAG je izradio Matični registar članova za potrebe praćenja strukture i rada tijela LAG-a, te izbjegavanja sukoba interesa prilikom odabira projekata i upravljanja LAG-om, te LAG trenutno broji 69 aktivnih članova.

Prema uputama i smjernicama nadležnih tijela navedeno je kako su LAG-u su dopuštene sljedeće aktivnosti:

- priprema i objava LAG natječaja

- administrativna kontrola pristiglih prijava

- provedba evaluacije

- donošenje Odluka o financiranju Projekata (Odluke donosi Upravni odbor ili Nadzorni odbor ili Skupština – ovisno o odabiru svakog LAG-a zasebno)

- provedba animacijskih aktivnosti (edukacija, treninga i savjetovanja)

dok LAG-u nije dopušteno:

- ispunjavati prijave projekata i sudjelovati u pripremi dokumentacije kako za natječaj LAG-a tako i za provedbu Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini

Provedbom Podmjere 19.1.: „Pripremna pomoć“ tijela upravljanja LAG-om donosila su razne odluke, pa tako i odluku o Strategiji (LRS) koja je zapravo sama po sebi projekt. Kontrole na terenu za provedbu ove mjere, do sada su kontrolirale samo da li su sredstva kroz ovu Podmjeru ispravno utrošena i opravdana. Članstvo LAG-a SAVA je, kao što je prethodno navedeno, bilo brojno, te su se članovi vodili prema pripadnosti ili javnoj ili privatnoj (gospodarski=profitni + civilni=neprofitni sektor) interesnoj skupini, a sve to sukladno tadašnjim tumačenjima nadležnih tijela.

Nakon odobrenja i potpisivanja Ugovora sa APPRRR-om za Podmjeru 19.2.: »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, LAG SAVA, kao i ostala 53 LAG-a RH sada su se našla u rangu LAG-ova EU, te samim time što će upravljati javnim (EU) sredstvima imaju obavezu strogo poštovati regulatorni okvir koji im EU nalaže. Kontrole na terenu sada će obuhvaćati, osim kontrole sredstava, i  kako su  donošene odluke, odnosno da li su odluke donosili relevantni predstavnici članova skupštine, odnosno točnije interesnih skupina.

Nakon što je uloženo više truda u tumačenje regulatornog okvira za LAG-ove, uvidjelo se da postoje određeni problemi u relevantnosti predstavnika Skupštine LAG-ova, a te probleme se nastoji riješiti upravo stvaranjem Matičnog registra članova, te Registra za provjeru relevantnosti, reprezentativnosti i nepristranosti kao i Registra sukoba interesa.

Temeljem tumačenja dužnosnici, vijećnici, zaposlenici jedinica lokalne ili regionalne (županijske) samouprave, članovi u upravljačkim tijelima pravnih osoba osnovanih od strane JLS/RLS kao i njihovi zaposlenici, u LAG-u mogu zastupati samo javni sektor odnosno javnu interesnu skupinu.

Ukoliko kontrola na terenu utvrdi da odluke koje su donošene nisu donijeli relevantni predstavnici, LAG će biti ocijenjen kao ne relevantan i tražit će se povrat sredstava.

Navedeno je kako je ovo faza kada LAG-ovi u RH moraju posložiti članstvo.

LAG-ovima je ključno da prate Popis tijela javne vlasti kako bi svoje članove mogli pravilno svrstati u interesne skupine. Naglašen je i problem DVD-ova, koji prema ovom Popisu imaju javne ovlasti, a LAG-ovi su ih većinom vodili kao privatni sektor. Preporuka je bila da se DVD-ove vodi kao dualnu interesnu skupinu jer su osnovani temeljem Zakona o udrugama i Zakona o vatrogastvu, no kako smo ih do sada kroz Mjeru 19.1. vodili kao privatni/civilni sektor, ispravno je isključiti ih članstva kako kontrole ne bi utvrdile nepravilnosti zbog različitog tumačenja zakonodavnog okvira na EU i RH razini. Važno je naglasiti i kako je LAG podložan inspekcijama za Podmjeru 19.1. 5 godina od godine završetka (do 2021.).

Javni sektor podrazumijevaju i tvrtke, udruge i javne ustanove kojima su osnivači tijela javne vlasti ili u kojima ta tijela imaju preko 20% udjela.

Tumačenje je da se sve predstavnike koji egzistencijalna sredstva ostvaruju iz javnih sredstava kroz plaću, LAG-ovi evidentiraju isključivo kao predstavnike javnog sektora, te se pritom svakako mora paziti na postotke koje pojedene interesne skupine u članstvu LAG-a ne smiju prelaziti.

Također je preporuka i da se u LAG ne učlanjuju, odnosno da se miču iz članstva fizičke osobe s obzirom da te osobe u bilo kojem trenutku mogu postati predstavnici javne interesne skupine, npr. ako se zaposle u ZET-u.

U javni interesni sektor spadaju i zaposlenici i namještenici, pa tako u javni sektor spadaju i čistačice u javnim službama, profesori, tete u vrtićima, vozači u ZET-u i sl., a ne samo dužnosnici i zaposlenici u jedinicama lokalne ili regionalne samouprave.

Kao bitno je naglašeno i to da je ovo „čišćenje“ članstva apsolutna potreba kako LAG prilikom budućih kontrola ne bi zbog ovakvih propusta bio kažnjen na način da se sva sredstva moraju vratiti. Pritom je naglašeno da je LAG platforma za djelovanje relevantnih i zainteresiranih dionika ruralnog područja kojima je jedini cilj nesebično ulaganje vremena i truda u razvoj lokalne zajednice, te da se pritom nikoga ne želi namjerno isključiti, te da svi ni ne moraju formalno sudjelovati u radu LAG-a već imaju pravo na sudjelovanje kao šira zainteresirana javnost, te mogu predlagati i uključivati se u rad LAG-a prema vlastitim, trenutnim interesima, vođeni željom da pomognu razvoju zajednice u cjelini.

Na radionici je također bilo riječi o dosad provedenim aktivnostima LAG-a SAVA, kao i o izmjeni LRS koja je u tijeku, te predstojećem potpisivanju Sporazuma sa APPRRR-om, izmjeni Statuta, samim objavama natječaja za prijavitelje sa područja LAG-a, kriterijima i uvjetima za objavu natječaja LAG-a, te smjernicama za izradu procedura za provođenje Mjere 19.

13.11.2017.

Održana dvodnevna radionica “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.”

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Mreže za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u Vukovaru je 9. i 10. studenog 2017. održana radionica za lokalne akcijske grupe “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.” Radionica je bila usmjerena na operativnu razinu konkretne provedbe pripreme i raspisa LAG natječaja, izbora i odobravanja projekata, te isplatu po odabranim projektima.

Cilj radionice bio je predstavnicima LAG-a objasniti status provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i plan provedbe za 2018., te status provedbe Mjere 19 zajedno s novim Pravilnikom koji je na snazi od 14. rujna 2017. Polaznici su upoznati i s nacrtom Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera i smjernicama za provedbu postupka odabira projekata, a raspravljalo se i o izmjeni/usklađivanju lokalne razvojne strategije, pripremi i provedbi LAG natječaja, te projektima suradnje.

7.11.2017.

POZIV ČLANOVIMA LAG-A SAVA

 Poštovani članovi LAG-a SAVA, pozivamo Vas na radionicu o radu LAG-a koja će se održati 15. studenoga 2017.  s početkom u 17 sati .

Mjesto održavanja javit ćemo Vam naknadno, obzirom da ovisi o broju prijavljenih sudionika. S obzirom na to da je najveći broj članova LAG-a s područja Grada Zaprešića i okolice, radionica će se održati na području Grada Zaprešića ili u bližoj okolici. Prijave se zaprimaju do četvrtka 9.11.2017, a točno mjesto održavanja javit ćemo Vam 10.11. 2017.

Teme radionice :

 - dosadašnji rad LAG-a te upoznavanje s budućim planom rada s obzirom da su određene djelatnosti koje je LAG do sada provodio poput pisanja prijava na natječaje Mjere 6.3., zabranjene Pravilnikom o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,

- uvođenju članarina za sve članove LAG-a,

- pojašnjenje mogućnosti članstva gradskih i općinskih vijećnika i zaposlenika jedinica lokalne/regionalne samouprave  ili gospodarskih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne/regionalne samouprave.

-pitanja i savjeti članova LAG-a

 Na radionici će sudjelovati i predstavnica tehničke pomoći LAG-ovima, gospođa Bojana Markotić Krstinić, stručnjakinja za LEADER iz  LEADER mreže Hrvatske, koja će odgovarati na pravna pitana članova te pojasniti Europske direktive i nacionalne Zakone i Pravilnike kojih se LAG-ovi  moraju pridržavati u svom radu.

Ljubazno molimo da na radionici obavezno prisustvuju sadašnji članovi Upravnog odbora kao i svi članovi LAG-a koji se na skorašnjoj izbornoj Skupštini planiraju kandidirati za neko od tijela LAG-a (Upravni odbor, predsjedništvo) obzirom da je radionica ključna za daljnji rad LAG-a.

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI SU OBAVEZNE, A ZAPRIMAJU SE PUTEM GOOGLE OBRASCA NA POVEZNICI: https://goo.gl/forms/UglhXlzH2Zxf4j0y2 DO ČETVRTKA 9.11.2017.

29.9.2017.

​POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

U svrhu izrade izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA, pozivamo Vas da dostavite svoje projektne prijedloge koje bi voljeli financirati kroz Natječaje LAG-a SAVA.

Projektne prijedloge možete dostaviti na način da putem maila, poštom ili osobno na adresu Zelengaj 15, Zaprešić, dostavite popunjen obrazac koji možete preuzeti u Dokumentima.

Projektni prijedlozi zaprimaju se kontinuirano no u obzir za izradu izmjene LRS uzet će se samo oni koji pristignu zaključno sa 6.10.2017. radi daljnje procedure.

5.9.2017.

ODRŽANA RADIONICA

LEADER mreža Hrvatske organizirala je stručnu radionicu za LAG-ove koja se održala od 31. kolovoza do 2. rujna u Donjoj Stubici. Radionicu pod nazivom “Izmjene LRS, Plan provedbe i priprema usklađenja i metodologije provedbe decentraliziranog odlučivanja o dodjeli javnih sredstava temeljem odredbi nadređenih Uredbi EU te novog Pravilnika za provedbu Mjere 19, podmjera 19.2 – 19.4 – postupci i metode” provela je LEADER mreža Hrvatske, u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvom poljoprivrede, a u okviru provedbe Institucionalne potpore za razvoj civilnog društva. Radionica se provodila u suradnji s LAG-om “Zeleni bregi”, a održala se u Hotelu Terme Jezerčica.

Nakon ove izuzetno korisne radionice kroz koju su sudionike vodili Bojana Markotić Krstinić (LEADER mreža) i Ivo Dolić (APPRRR), LAG „Sava“ je kao i ostali LAG-ovi dobio uvid u sve što ga čeka u narednim mjesecima, a to su pripreme za izmjenu LRS, promjenu Statuta, te konačni početak raspisivanja natječaja LAG-ova. Promjene koje će se dogoditi, ne mogu se izbjeći i stoga je važno da LAG-ovi kroz ovakve radionice imaju priliku dobiti odgovore na svoja brojna pitanja.

Teme prvog i drugog dana radionice:

- Priprema i provedba izmjena LRS, izrada pratećeg Plana provedbe LRS, temeljem načela LEADER CLLD-a, u okviru novih odredbi Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4;

- Usklađenje prilagodbe tijela LAG-ova sukladno novim odredbama Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4 i nadređenih Uredbi (EU) 1303/2013 te 204/2014 – metode i provedba postupaka usklađenja (sustav provjere usklađenosti sektora i interesnih skupina)

- Promjene Statuta, prilagodba i rad tijela LAG-ova te postupaka decentraliziranog odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu javnih sredstava temeljem smjernica novih odredbi Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4

- Prilagodba i rad tijela LAG-ova te postupaka decentraliziranog odlučivanja o odabiru projekata za dodjelu javnih sredstava temeljem smjernica novih odredbi Pravilnika za provedbu M19, 19.2-19.4; s naglaskom na postupke izbjegavanja sukoba interesa

- Provedba natječaja LAG-a u praksi temeljem smjernica Pravilnika i uputa tijela nadležnih za provedbu PRR 2014-2020, M19 – interaktivna radionica u grupama

Treći dan radionice bio je na temu primjera selektivnih oblika turizma na području LAG-a „Zeleni bregi“ na čijem je području radionica i održana, a provedena je i interaktivna radionica na temu: „Održivo korištenje prirodne resursne osnove za jačanje gospodarskog razvoja i zapošljavanje, putem implementacije LRS 2014-2020“. Sudionici radionice imali su priliku vidjeti kako na inovativne načine proširiti ponudu svoga kraja, te pritom zapošljavati i doprinijeti gospodarskom razvoju područja.

14.7.2017.

Od 28. do 30. lipnja 2017. godine zaposlenice LAG-a „Sava“ boravile su u Slunju gdje se održala radionica LEADER mreže Hrvatske čiji je LAG „Sava“ član.

Naziv radionice bio je „Priprema za implementaciju metodologije provedbe LEADER/CLLD podmjera 19.2 i 19.3 u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

U sklopu radionice prvog je dana, uz samu pripremu LAG-ova za usklađenje Lokalnih razvojnih strategija sa Ugovornim alokacijama i predstojećim Sporazumom o suradnji i smjernicama za provedbu podmjera 19.2, 19.3 za izradu Plana provedbe  LRS u okviru PRR 2014.-2020., održana i redovna sjednica Skupštine LEADER mreže Hrvatske.

Na radionici  drugog dana sudjelovali su predstavnici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a cilj same radionice bio je sudionicima pojasniti nejasnoće vezane uz predstojeću provedbu podmjera 19.2 i 19.3, te  potencijalne promjene Pravilnika za navedene podmjere.

Trećeg dana radionice bio je organiziran terenski obilazak gdje se iz primjera moglo vidjeti kako se selektivnim oblicima turističke ponude može revitalizirati  područje u prostoru zaštićene prirode.

 

3.8.2017.

Konačna isplata Podmjere 19.1.

 LAG-u SAVA izdana je konačna Odluka o isplati unutar Podmjere 19.1. LAG-u je u cjelokupnom razdoblju provedbe Podmjere 19.1. isplaćeno ukupno ​425.904,93 kn.

 

28.2.2017.

POZIV NA RADIONICU

U​ četvrtak 2.3.2017. godine od 16:00-20:00 sati u Informatičkoj dvorani br. 2  Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću (Ul. Vladimira Novaka 23 - kraj Inkerovog Stadiona), LAG SAVA održat će radionicu za Podmjeru 6.3.

 Radionicu će održati voditeljica LAG-a Maja Čičko.

Na radionici ćemo:

-ukratko predstaviti Natječaj (uvijeti prihvatljivosti, prijavitelji, aktivnosti),

-izraditi poslovni plan

-proći potrebnu dokumentaciju

-objasniti i pokazati način prijave kroz Agronet aplikaciju.

Obzirom na ograničen broj mjesta (30) molimo Vas da najavite svoj dolazak do utorka  ​28.2.2017. na ovaj mail ili broj 095 5937 630.

Također Vas ovim putem molimo da podijelite ovu obavijest s poljoprivrednicima za koje smatrate da im je potrebna edukacija ovog tipa.

 

28.2.2017.

Lokalnim akcijskim grupama dodijeljeno preko 463 milijuna kuna

U Ministarstvu poljoprivrede su 16. veljače 2017. godine potpisani Ugovori o dodjeli sredstava Lokalnim akcijskim grupama vrijedni preko 463 milijuna kuna, osiguranih u iz Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020.

Ukupno će 54 LAG-a kroz provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4., odnosno realizacijom projekata iz lokalnih razvojnih razvojnih strategija (LRS) nastojati ciljeve Programa ruralnog razvoja pretočiti na lokalnu razinu.

13.2.2017.

POZIV

 Pozivamo Vas na izvanrednu Skupštinu Udruge LAG SAVA koja će se održati 17. veljače (petak) 2017. u Društvenom domu u Klinča Sela, Kolodvorska ulica 4, s početkom u 18:00 sati.

 Dnevni red Skupštine:

1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne Skupštine

2. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora

3. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu

4. Prihvaćanje loga udruge i izgleda štambilja

 Pozivamo članove Udruge da se odazovu i nazoče izvanrednoj Skupštini.

12.1.2017.

Izdane su službene Odluke za dodjelu sredstava za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4..

LAG-u Sava dodijeljeno je nešto više sredstava no što je bilo u privremenoj odluci iz razloga što se višak raspoloživih sredstava rasporedio LAG-ovima prema određenim postocima.

 Tako je primjerice za Podmjeru 19.2. dodijeljen iznos od 946.050,00 EUR umjesto prvobitnih 901.000,00 EUR.

Ukupan iznos potpore za Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. iznosi 9.346.577,85 HRK

 27.12.2016.

 Panel rasprava na temu ''Pravac ruralnog razvoja LAG-a SAVA'' održana je u utorak 6. prosinca u Zaprešiću, Zelengaj 15.

Na raspravi su sudjelovali: Damir Tomljenović zamjenik župana Zagrebačke Županije Zvonimir Novosel - Gradonačelnik Grada Jastrebarskog Damir Halužan- Zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje i predsjednik LAG-a SAVA Alen Prelec- Načelnik Općine Brdovec Franjo Štos- Načelnik Općine Dubravica Marica Jančić- Načelnica Općine Marija Gorica Anđela Cirkveni - Načelnica općine Pušća Goran Jeras - Upravitelj Zadruge za Etično financiranje Silvana Vujnović - Direktorica financiranja/ Zamjenica direktora poslovne mreže ZEF-a Hrvoje Frankić - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Samobora i podpredsjednik LAG-a SAVA Ratimir Budinšćak - stručni suradnik za razvoj Regionalne razvojne agencije Zagrebačke Županije Moderator: gospodin Lovro Benčević- stručni suradnik za razvoj Regionalne razvojne agencije Zagrebačke Županije Na panelu se raspravljalo o dosadašnjoj djelatnosti LAG-a SAVA kao i budućim koracima u animaciji i edukaciji stanovnika područja LAG-a. Panelisti su se osvrnuli na svoje dosadašnje iskustvo u provedbi EU projekata te najavili buduće projekte i iskazali potrebu za osnivanjem radnih skupina na području svake pojedine Jedinice lokalne samouprave, koje bi osluškivale potrebe svoje okoline te na taj način usmjeravale pravac Ruralnog razvoja svog područja.

2.12.2016.

OBAVIJEST

 LAG SAVA i Centar za civilne inicijative organiziraju još jednu radionicu naziva „Od ideje do projekta“, koja će se održati u subotu 10. prosinca 2016. od 9-15 u prostorijama, Gradske vijećnice u Svetoj Nedelji (Trg Ante Starčevića 5 (1 kat zgrade).

Cilj radionice je proširiti znanje predstavnika organizacija civilnoga društva s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije osnovama izrade projektnog prijedloga koji se ne upućuju na Europske fondove nego domaće donatore, tijela državne uprave, zaklade, tvrtke, banke, veleposlanstva u RH i slično.  Tijekom radionice obuhvatit ćemo strukturu projektnog prijedloga, način popunjavanja opisnog obrasca i obrasca proračuna, korake u izradi projektnog prijedloga, te definiranje ciljeva, rezultata i aktivnosti.

Radionicu će voditi djelatnici Centra za civilne inicijative.

Broj sudionika je ograničen na 20. Radionica je organizirana u sklopu programa E-misija.

Molimo vas da prijavu pošaljete najkasnije do petka 08.12.2016. u 12.00 sati na e-mail:   gordana@cci.hr  ili  da svoj dolazak najavite na telefon  095  44 44 819  (Gordana Ramač).

Kriterij odabira polaznika za radionicu bit će redoslijed prijave za radionicu. Svi prijavljeni na radionicu dobit će obavijest da li je njihova prijava prihvaćena ili ne. Kod prijave molimo vas da nam pošaljete slijedeće podatke: Ime i prezime prijavitelja, naziv organizacije iz koje dolazite, kontakt telefon i e-mail adresu. Ovi podaci potrebni su nam za pravovremeno ažuriranje baze podataka.

25.11.2016.

OBAVIJEST

U organizaciji LAG-a SAVA i udruge Eduka u petak 2.12. u prostoru Društvenog doma u Klinča Selima (Kolodvorska ulica 4), sa početkom u 17 sati održati će se tribina za poljoprivrednike.

Na tribini će sudjelovati i predstavnici  Savjetodavne službe Jastrebarsko i Zadruge za etično financiranje.

Nakon predstavljanja, svi prisutni će biti u prilici kroz postavljena pitanja doći do informacija koje im mogu pomoći u ostvarivanju njihovih poslovnih ideja i planova.

Svi zainteresirani dobro su došli na tribinu bez prethodne najave.

 

24.11.2016.

OBAVIJEST

 LAG SAVA  22.11.2016. godine predao je konačni zahtjev za isplatu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  Završnim izvješćem LAG SAVA traži povrat od 230.000,00 HRK koje je LAG utrošio za opremanje ureda, tekuće troškove i troškove plaća zaposlenika.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

22.11.2016.

OBAVIJEST

LAG SAVA  22.11.2016. godine predao je konačni zahtjev za isplatu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  Završnim izvješćem LAG SAVA traži povrat od 230.000,00 HRK koje je LAG utrošio za oremanje ureda, tekuće troškove i troškove plaća zaposlenika.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

22.11.2016.

OBAVIJEST

Poziv članovima LAG-a SAVA na Godišnju Skupštinu

Pozivamo Vas na godišnju Skupštinu Udruge LAG SAVA koja će se održati 30. studenog (srijeda) 2016. u Gradskoj vijećnici u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, s početkom u 17:00 sati.

Dnevni red Skupštine:

1. Otvaranje godišnje skupštine,

2. Donošenje rebalansa financijskog plana za 2016.-tu godinu

3. Izvješće o radu LAG-a u 2016.-toj godini

4. Akcijski plan rada LAG-a u 2017-toj godini

5. Financijski plan za 2017.-tu godinu

 6. Godišnje financijsko izvješće

 7. Izmjene Statuta

 

Nakon Skupštine organiziran je prigodni domjenak u restoranu Trajbar Team u Zaprešiću (Ul. bana Josipa Jelačića 199) s početkom u 19:00 sati.

 Molimo Vas da svoj dolazak obvezno potvrdite na e-mail udruge LAG SAVA: ured@lagsava.hr najkasnije do petka 25.11.2016.

17.11.2018.

U organizaciji LAG-a SAVA i Centra za civilne inicijative 30.11. u Zaprešiću, Zelengaj 15 (Nova zgrada Komunalnog poduzeća), vremenu od 11-13 sati održat će se javna rasprava na temu : ''Pogled izbliza-stanje u društvu i građanski aktivizam''.

Kako situacija u kojoj se nalazimo utječe na građane? Da li u vremenima krize raste ili pada građanski aktivizam? Kako potaknuti građane da budu aktivni u sredini u  kojoj žive i rade na kreiranju boljih uvjeta za sebe i one koji su u potrebi?

Na ovakva i slična pitanja odgovarati će relevantni gosti i sudionici javne rasprave koju organiziramo u Zaprešiću. Pozivamo sve predstavnike organizacija civilnog društva i lokalne zajednice, kao i sve zainteresirane pojedince da  prisustvuju javnoj raspravi kako bi zajednički pronašli odgovore i ponudili rješenja.

Molimo vas da prijavu pošaljete najkasnije do utorka  29.11.2016. u 12.00 sati na e-mail:  gordana@cci.hr ili da svoj dolazak potvrdite na telefon 095 44 44 819

 

7.11.2016.

OBAVIJEST

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u PRR 2014. – 2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno 441.044.710,19 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

LAG-u SAVA dodijeljena je potpora u iznosu od 8.901.502,71 HRK.

Sredstva će se kroz Natječaje LAG-a dodjeljivati korisnicima s našeg područja.

 

6.10.2016.

OBAVIJEST

Zbog iznimno velikog interesa za radionicu: ''Poslovni plan za Mjere 6.1. i 6.3.'' LAG SAVA organizira dodatnu radionicu u Centru za kulturu Jastrebarsko, u četvrtak 13.10.2016. s početkom u 16:00 sati. Broj mjesta je ograničen, stoga Vas molimo da svoje mjesto rezervirate na  telefon:        095 5937630.

15.9.2016.
RASPORED ODRŽAVANJA RADIONICA LAG SAVA

Lokalna akcijska grupa ''SAVA'' koja djeluje na području Općina: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica i Pušća te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić organizira besplatna predavanja za poljoprivrednike, gospodarstvenike i organizacije civilnog društva sa svog područja.

 Na predavanjima će sudionici saznati sve potrebne informacije o Mjerama Ruralnog razvoja; što i kako prijaviti te na koju Mjeru aplicirati, naučit će kako napisati poslovni plan, kako se upisati u upisnik poljoprivrednih proizvođača te mnoštvo drugih iznimno korisnik i zanimljivih podataka.

Predavanja će se održavati u zgradi komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. na adresi Zelengaj 15, Zaprešić, prema sljedećem rasporedu:

20.9.2016.(utorak)

17:00 do 17:30 – Kako se upisati  u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

17:30 do 18:00 – Izračun ekonomske veličine

18:00 do 20:00 – Sve što trebate znati o Mjeri 6; ''Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja''

 21.9.2016. (srijeda)

16:00 do 20:00 – Kako napisati poslovni plan za Mjeru 6.1.; ''Potpora mladim    poljoprivrednicima'' i 6.3.; ''Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava''

24.9.2016. (subota)

09:00 do 15:00 – ''Od ideje do projekta''- radionica namijenjena organizacijama civilnog društva za projekte koji se NE prijavljuju na fondove Europske unije.

27.9.2016. (utorak)

18:00 do 20:00 – Sve što trebate znati o mjeri 4: ''Ulaganja u fizičku imovinu'' – dosadašnja iskustva

28.9.2016. (srijeda)

 16:00 do 20:00 – Kako napisati poslovni plan za Mjeru 4 ''Ulaganja u fizičku imovinu'' Podmjere: 4.1.;''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'', 4.2.; ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', 4.3.;''Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva'', 4.4.;Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva''

3.10.2016. (ponedjeljak)

18:00 do 20:00 – Kako ostvariti sredstva EU preko LAG-a SAVA; provođenje Mjera Ruralnog razvoja kroz LAG SAVA

1.10.2016. (srijeda)

16:00 do 20:00 – Kako napisati poslovni plan za Mjeru 6.2.; ''Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti'' i 6.4.; ''Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima''

Broj polaznika ograničen je na 20, stoga molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde na broj: 095 5937 630 ili mail: info@lagsava.hr

30.8.2016

Lokalna akcijska grupa Sava održat će sveukupno 11 prezentacija Lokalne Razvojne strategije Počevši od 30. kolovoza pa sve do 9.rujna u svakoj od jedinica lokalne samouprave, članice LAG-a.

Predstavit će se planovi, vizije i ciljevi razvoja područja LAG-a SAVA kao i Mjere kroz koje se vizija i ciljevi namjeravaju ostvariti.

LAG SAVA će u periodu do 2022. godine kroz Mjere financirati sveukupno 70 različitih projekata iznosima od 2.500,00 do 50.000,00 EUR-a na cjelokupnom području LAG-a SAVA.

Naglasak je stavljen na razvoj poljoprivrede i turizma pa će tako najviše sredstava biti dodijeljeno upravo tim sektorima. Pozivamo sve poljoprivrednike, gospodarstvenike i predstavnike civilnih društva da nam se pridruže na predavanju i saznaju kako i na koji način preko LAG-a SAVA mogu ostvariti sredstva EU za razvoj svojih projekata i unaprjeđenje svog poslovanja.

TERMINI PREZENTACIJA:

30.8.- Brdovec - Kino dvorana - 18:00 h

31.8.- Pušća - Vijećnica - 19:00 h

1.9. - Stupnik - Vijećnica - 18:00 h

2.9. - Klinča Sela-društveni dom -18:00

3.9. - Dubravica - vijećnica u 10:00 sati

3.9. - Sveta Nedelja- Ribički dom Rak Rakitje - 14:30h

5.9. - Jastrebarsko -    -18:00 h

6.9. - Marija Gorica - Općina- 19:00 h

7.9. - Luka - Društveni dom - 19:00 h

8.9. - Zaprešić- Gradska vijećnica-18:00

9.9. - Samobor - Mala dvorana pučkog otvorenog učilišta - 18:00 h

1.7.2016.
LAG SAVA prijavio se na natječaj Mjere 19.2.

Nakon završene i usvojene Lokalne razvojne strategije, LAG SAVA prijavio se na natječaj za provedbu podmjere 19.2. ''Provedba operacija unutar CLLD strategije''. - provedba tipa operacije 19.2.1. ''Provedba operacija unutar CLLD strategije''. Predviđa se kako će LAG-u SAVA biti dodijeljeno oko 1.400.000,00 EUR, koje će se kroz mnogobrojne Mjere (natječaje) dodijeliti korisnicima s područja LAG-a.

15.2.2014.

U organizaciji LAG-a SAVA od12.-14.veljače u hotelu Medena u Segetu Donjem (kod Trogira) održan je prvi „Plavo-zeleni“ sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva. Podrsku ovom projektu dala je i Zagrebačka županija. Pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu Gordana Županac pomogla nam je u odabiru Opg-a. Cilj ovog sajma je oživjeti projekt „PLAVA I ZELENA HRVATSKA“.  Isto tako ima za cilj povezati zelenu i plavu Hrvatsku kroz uspješan glazbeno-scenski mix kontinentalno – mediteranskog izričaja u kombinaciji s gastronomsko – turističkim projektom, pritom stavljajući naglasak na domaći brand i autohtone gastro-delicije. Ovo je bila prilika da se na jednom mjestu okupe izlagači, stručnjaci i entuzijasti koji su zajedničkim nastojanjima pokušali predstaviti veći dio ekoloških i tradicijskih proizvoda kojima naša zemlja obiluje. Na sajmu je izlagalo dvadesetak izlagača iz LAG-a Sava, grada Sveta Nedelja, pa su tako svoje proizvode predstavili: • OPG Žugec • OPG Zelenika • Miris prirode • Roklajd   •  OPG Bereček • OPG Đurinski • OPG Dobošić • OPG Bakonji • Obrt za poljoprivredu, uzgoj i trgovinu „Vrhovec“ • Mljekarsko – stočarska zadruga „Proizvodi sela“•  PG Smetko • Mljekarsko-stočarska zadruga „Proizvodi sela“ • Udruga Marijagorička zipka • Udruga medara Sveta Nedelja • OPG Petković

2013.

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ (koja djeluje na područjima gradova: Zaprešić, Samobor, Sveta Nedelja, općina: Brdovec, Stupnik, Marija Gorica, Klinča Sela, Pušća, Dubravica i Luka) u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije LAG područja do 2020. godine, a kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno vezanih uz mjere Programa ruralnog razvoja  U sklopu Strategije, radi se baza projektnih prijedloga na temelju koje će se analizirati stvarne projektne potrebe područja LAG-a.

S tim ciljem LAG prikuplja projektne ideje i projekte putem Obrasca projektnog prijedloga u koji se skraćeno upisuju bitni dijelovi projekta.  Predloženi projektni prijedlozi trebali bi biti vezani uz sljedeća tematska područja: ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, ruralni turizam i aktivnosti vezane uz razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, razvoj poljoprivrednih gospodarstava, razvoj šumskih područja, upravljanje kvalitetom, standardizacija i suradnja vezana uz poslovanje poljoprivrednih gospodarstava.

 

Stoga  pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike općine, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora koji djeluju na području LAG-a SAVA da nam dostave svoje projektne ideje.

Molimo Vas da ispunite Obrazac i vratite ga na e-mail adresu lag.sava@gmail.com, kako bi isti uvrstili u Bazu projekata.

Fotografije

Dokumenti

KLUB

1

Sudjelujemo na radionici u Ministarstvu poljoprivrede na kojoj se predstavlja Mjera 6.2.1.,te 4.1.1. Traži se mjesto...

textsms

Poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a SAVA: Zagrebačka županija na jesen planira...

textsms
Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward